logo-print

Άρθρο 69 - Νόμος 4427/2016 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α' 94) σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης και απόσπασης προσωπικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/10/2016

Υπό κωδικοποίηση
Black Friday Books
Black Friday Books

1. Στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφουΔ.9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α'94)προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

«5. Για τη στελέχωση των περιφερειακών αερολιμένων οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) κατ' έτος. Οι εν λόγω μετακινήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα 7,8,10 και 11 του Κεφαλαίου Β' της υποπαραγράφου Δ.9. του παρόντος».

2. Από το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της υποπαραγράφου Δ.9. της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαλείφεται η φράση «...και στελέχωσης περιφερειακών αερολιμένων......

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της υποπαραγράφου Δ.9. της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη υπέρβασης, του ορίου των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας υποπαραγράφου για τη στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Διοικητή μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας και μέχρι του ποσού μηνιαίως των χιλίων (1.000) ευρώ κατά τους μήνες της χειμερινής περιόδου και χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ κατά τους μήνες της θερινής περιόδου».

4. Οι αποσπάσεις για τη στελέχωση των περιφερεια κών αερολιμένων για κάλυψη εποχιακών ή άλλων αναγκών, εφόσον γίνονται για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών, πραγματοποιούνται χωρίς γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου».

5. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων άρχεται από 1.6.2016.

Black Friday Books
Black Friday Online
send