logo-print

Άρθρο 80 - Νόμος 4427/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/10/2016

Υπό κωδικοποίηση
Πολιτειολογία
Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης ββ' της παρ. 3ατου άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4414/2016 (Α' 149) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται σταδιακά στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής: για το έτος 2016, ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας και για το έτος 2017 και στο εξής στο εκατό τοις εκατό (100%)».

2. Το ένατο και δέκατο εδάφιο της περίπτωσης ββ' τηςπαρ. 3α του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4414/2016 (Α' 149) και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«Η απόφαση της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ κατά την περίπτωση αα' της παραγράφου 3β του παρόντος άρθρου για τον Ιούνιο του έτους 2016, εκδίδεται μέχρι τις 20.10.2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του λογαριασμού με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικά η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με στόχο την εξάλειψη του λογιστικού χρέους του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου μέχρι το τέλος του έτους 2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

3. Μετά το έκτο εδάφιο της περίπτωσης αα' της παρ. 3β του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4414/2016 (Α' 149) και ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Οι αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων, που αναπροσαρμόζουν τις μοναδιαίες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ, γίνονται με στόχο την εξάλειψη του λογιστικού χρέους (άθροισμα σωρευτικού λογιστικού χρέους προηγούμενων ετών και λογιστικού ελλείμματος τρέχοντος έτους) του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εφαρμόζονται οι αποφάσεις αυτές.

Ειδικά, για το έτος 2017, η ως άνω αναπροσαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ διενεργείται από τη ΡΑΕ με αποφάσεις που εκδίδονται το Δεκέμβριο του έτους 2016 και τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο του έτους 2017 (εφεξής μήνες αναπροσαρμογής) και οι προκύπτουσες τιμές των χρεώσεων αυτών εφαρμόζονται από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα αναπροσαρμογής.

Κατά τους μήνες αναπροσαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, σε περίπτωση που η διαφορά του τρέχοντος λογιστικού χρέους του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων πραγματικών στοιχείων, είναι μεγαλύτερη από 15 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη εκτίμηση του λογιστικού χρέους του ίδιου χρονικού σημείου, όπως αυτό εκτιμήθηκε κατά τον προηγούμενο μήνα αναπροσαρμογής σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΡΑΕ υπολογίζει το ύψος των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ κατά τρόπο ώστε η ως άνω διαφορά να καλυφθεί στους επόμενους μήνες μέχρι και το Δεκέμβριο του έτους 2017 και το σωρευτικό λογιστικό χρέος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου να εξαλειφθεί μέχρι το τέλος του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017».

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send