logo-print

Άρθρο 39 - Νόμος 4482/2017 - Αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κατ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Μετά την παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθενται παράγραφοι με αριθμούς 16 έως 19 ως εξής:

«16. Η Α.Π.Α. είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή διμερών και πολυμερών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη αεροπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, καθώς και για τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες για τη σύναψη συνολικών και ευρύτερων αεροπορικών συμφωνιών.

17. Η Α.Π.Α. είναι αρμόδια για την έκδοση κανονισμών και οδηγιών, καθώς και για τον καθορισμό των διαδικασιών που αφορούν τις πτήσεις αεροσκαφών, δημόσιες ή ιδιωτικές.

18. Η Α.Π.Α. εποπτεύει τη λειτουργία της αεροπορικής αγοράς και την τήρηση των σχετικών κανόνων, παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών και εν γένει υπηρεσιών και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα. Επίσης, διενεργεί ελέγχους είτε κατόπιν αιτήσεως είτε αυτεπαγγέλτως για τα θέματα της αρμοδιότητάς της.

19. Η Α.Π.Α., στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της για την εφαρμογή των κανόνων του εθνικού και αεροπορικού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμφωνιών: α) Έχει το δικαίωμα της ακώλυτης και πλήρους πρόσβασης σε όλους τους χώρους, ελεγχόμενους ή μη, των αεροδρομίων. Με ευθύνη και μέριμνα του Διοικητή της Α.Π.Α. εκδίδονται ειδικές διαβαθμισμένες άδειες πρόσβασης στους χώρους των αεροδρομίων για το προσωπικό της Α.Π.Α., οι οποίες ανακαλούνται με τον ίδιο τρόπο. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης. β) Επίσης, έχει το δικαίωμα, με ευθύνη των φορέων διαχείρισης των αεροδρομίων, της πλήρους πρόσβασης, με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και πάντως σε πραγματικό χρόνο, σε κάθε αριθμητικό ή άλλο δεδομένο που αφορά την επιβατική και εμπορευματική κίνηση, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων των επιβατών και πληρωμάτων των αεροσκαφών. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. τα παραπάνω στοιχεία δύνανται να γνωστοποιούνται, κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος, σε Δικαστικές, Αστυνομικές, Στρατιωτικές και Υγειονομικές Αρχές.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 απαλείφεται η λέξη «διοικητικά».

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

 

send