logo-print

Άρθρο 16 - Νόμος 4484/2017 - Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/08/2017

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

1. Το εδάφιο που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), μετά την περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015 (Α΄ 65), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 14ης Ιουλίου (Α΄ 79) και κυρώθηκε με το ν. 4350/2015 (Α΄161), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρχές και οι φορείς των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ μπορούν να ορίζουν μέχρι δύο (2) αναπληρωτές για τον εκπρόσωπό τους στην ανωτέρω Επιτροπή.».

2. Μετά την παρ. 13 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015, προστίθεται παράγραφος 13α, ως εξής:

«13.α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων από αυτή ιδρυμάτων και φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των κατ΄ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 εκδοθεισών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών και καθίσταται αρμόδια για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.».

3. Η παρ. 14 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή έως το ένα δέκατο (1/10) του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα ή, κατά περίπτωση, ο εποπτευόμενος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορέας ή ίδρυμα υποχρεούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.».

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ζητήματα από την εφαρμογή του κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφασεων

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

send