logo-print

Άρθρο 36 - Νόμος 4484/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/08/2017

Υπό κωδικοποίηση
Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Στο τέλος του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α΄ 94) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, καθώς και οι συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της αποστολής, όταν συνοδεύουν αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του α΄ εδαφίου για τους αιρετούς, καθώς και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου αυτών.».

3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.».

4. Το άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 καταργείται.

5. Στο άρθρο 12 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015), προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

«2.α. Στους υπηρετούντες, με οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, που μεταβαίνουν με εντολή της Υπηρεσίας για να μετάσχουν σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών, αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται είτε από την αρμόδια Υπηρεσία είτε από τον υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Υπηρεσία του τη σχετική απόδειξη πληρωμής τους.

β. Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να αναλαμβάνουν τη δαπάνη για την έκδοση ταξιδιωτικής visa για μετακινήσεις σε χώρες του εξωτερικού που απαιτείται η έκδοσή της.».

6. Η προθεσμία του άρθρου 15 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του άρθρου 62 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2018. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.7.2017.

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send