logo-print

Άρθρο 49 - Νόμος 4484/2017 - Λοιπές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/08/2017

Υπό κωδικοποίηση
Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

α) Οι διενεργηθείσες κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του Υπουργείου Οικονομικών θεωρούνται νόμιμες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης συγκρότησης συνεργείου στη Διαύγεια και δύνανται να καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών του τρέχοντος έτους.

β) Δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν από τους διατάκτες οι περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις λόγω μη έγκαιρης έκδοσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 24, παρ. 3.γ. τουν. 4270/2014 κοινών υπουργικών αποφάσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Δ.Υ.Ε.Ε., θεωρούνται νόμιμες και δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων φορέων, τρέχοντος οικονομικού έτους, με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης, εάν αυτές δεν έχουν ήδη εκδοθεί, και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

γ) Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων αποσπασμένων στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες αφορούν στο έτος 2017 και δεν αναλήφθησαν εγκαίρως σε συνέχεια αίτησης μεταφοράς μισθοδοσίας λόγω καθυστέρησης της Διοίκησης, δύνανται να πληρωθούν αναδρομικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

send