logo-print

Άρθρο 81 - Νόμος 4484/2017 - Διατάξεις για την «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ» (ΕΔΗΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/08/2017

Υπό κωδικοποίηση
Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

 

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 197 του ν. 4389/ 2016 προστίθεται παράγραφος 5α, ως εξής:

«5.α. Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, του Εσωτερικού Κανονισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας λογίζεται ότι είναι σύμφωνες με το σκοπό της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Στο μέτρο που απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταστεί αντικείμενο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δεσμευτική σε κάθε αστικό και ποινικό δικαστήριο αποκλειστικά για τα θέματα που έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο με βάση στοιχεία που έχουν υποβληθεί.».

2. Στο άρθρο 15 του καταστατικού της ΕΔΗΣ, που κυρώθηκε με το άρθρο 205 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), οι λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2017».

3. Στο άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΔΗΣ, που κυρώθηκε με το άρθρο 205 του ν. 4389/2016, οι λέξεις «ορίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ