logo-print

Άρθρο 1 - Νόμος 4494/2017 - Ειδικές κατηγορίες αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Cyber Week Sakkoulas

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου ή, αν πρόκειται για αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), τίθενται ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν, αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α´ 219) υπό την προυπόθεση ότι:

α) κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, πλην των αποστρατευόμενων για λόγους υγείας, και έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους,

β) έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α´ της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2439/1996, πρόκειται να αποστρατευθούν λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1: 

α) Η σχετική απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων κοινοποιείται αμελλητί στους αξιωματικούς της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1.

β) Οι επιθυμούντες να τεθούν ή να παραμείνουν ΕΟΘ υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία Μονάδα:

αα) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1,

ββ) το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου διμήνου στο οποίο συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης β´ της παραγράφου 1,

γ) η οικεία Μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Ακολούθως, η εν λόγω Διεύθυνση υποβάλλει αμέσως τις αιτήσεις συνοδευόμενες από τους ατομικούς φακέλους των αιτούντων στη Γραμματεία του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του ΣΑΓΕ, κατά περίπτωση, προκειμένου το αρμόδιο Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικώς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, συγκαλούμενο το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης των αιτήσεων στην οικεία Γραμματεία. Το αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αξιωματικού,

δ) η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της σχετικής γνωμοδότησης,

ε) οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο αξιωματικοί παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους, χωρίς να δικαιούνται προαγωγή λόγω αποστρατείας. Εάν απορριφθεί η αίτησή τους, αυτοί αποστρατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996, με την επιφύλαξη και των διατάξεων του άρθρου 20 του ίδιου νόμου. Αν γίνει δεκτή η αίτησή τους, τίθενται ή παραμένουν, κατά περίπτωση, ΕΟΘ από την ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1, ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης β΄της ίδιας παραγράφου και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ.

3. Οι αξιωματικοί, οι οποίοι τίθενται ή παραμένουν κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, ΕΟΘ:

α) εξακολουθούν να φέρουν τον κατεχόμενο βαθμό κατά το χρόνο που κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες,

β) δεν εκτελούν δραστηριότητες και υπηρεσίες, η εκτέλεση των οποίων γεννά δικαίωμα λήψης επιδόματος κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, δυτών),

γ) δεν μπορούν να καταλάβουν εκ νέου οργανικές θέσεις, εκτός αν προαχθούν επ’ ανδραγαθία,

δ) δεν υπηρετούν σε θέσεις εξωτερικού,

ε) κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 20, 21 και 22 του άρθρου 16 του ν. 2439/1996,

στ) με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ζ´ και η´ της παρούσας παραγράφου, την 1η Ιουνίου του έτους που συμπληρώνουν:

αα) το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους,

ββ) πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1 ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης β´ της ίδιας παραγράφου, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, κατά περίπτωση,

ζ) αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως:

αα) εάν κριθούν μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις. Στην περίπτωση αυτή, με την κύρωση των σχετικών πινάκων προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Οι αξιωματικοί που κρίνονται μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις και διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κύρωση των σχετικών πινάκων,

ββ) για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από τότε που καθίσταται αμετάκλητη η σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου ή, αν ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής, από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της αρμόδιας Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας και διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από τότε που καθίσταται αμετάκλητη η σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου ή, αν ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής, από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της αρμόδιας Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου,

γγ) εάν κριθούν αποστρατευτέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις, οπότε και αποστρατεύονται αμέσως με το βαθμό που φέρουν.

η) αποστρατεύονται με αίτησή τους που υποβάλλεται οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας.

4. Αξιωματικοί της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος έχουν ήδη κριθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους με τις κρίσεις του έτους 2017 και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την κατά νόμο διαγραφή τους λόγω της αποστρατείας τους, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την προηγούμενη, της κατά νόμο διαγραφής τους. Οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο αξιωματικοί του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό, για τους αξιωματικούς που έχουν προαχθεί μετά την κρίση τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Αξιωματικοί της περίπτωσης β´ της παραγράφου 1, για τους οποίους ο υπολειπόμενος κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος χρόνος για τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας είναι μικρότερος του διμήνου, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την προηγούμενη της κατά νόμο διαγραφής τους. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό.

6. Αξιωματικοί της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1 που αποστρατεύθηκαν με τις κρίσεις του έτους 2017 και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος έχουν ήδη διαγραφεί από τις τάξεις των ΕΔ, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 2 στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό και επανέρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις λογιζόμενοι ως μηδέποτε απομακρυνθέντες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι διαγράφονται από τις τάξεις των ΕΔ την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Για τους ως άνω αξιωματικούς δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 5 του π.δ. 200/1993 (Α΄ 75).

7. Αξιωματικοί της περίπτωσης β´ της παραγράφου 1 που έχουν διαγραφεί από τις τάξεις των ΕΔ λόγω αποστρατείας τους μέχρι έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 2 στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό και επανέρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις λογιζόμενοι ως μηδέποτε απομακρυνθέντες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι διαγράφονται από τις τάξεις των ΕΔ την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Για τους ως άνω αξιωματικούς δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 5 του π.δ. 200/1993 (Α΄ 75).

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

send