logo-print

Άρθρο 11 - Νόμος 4494/2017 - Διενέργεια Οικονομικών Επιθεωρήσεων - Ελέγχων - Ερευνών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

 

1. Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. διενεργούν σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 10, τακτικές, έκτακτες και ειδικές οικονομικές επιθεωρήσεις και ελέγχους, ύστερα από εντολή των προϊσταμένων τους.

2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 7 του άρθρου 10, έρευνες και ελέγχους από τους αξιωματικούς Οικονομικούς Επιθεωρητές, ύστερα από εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

3. Οι οικονομικές επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι της παραγράφου 1, αποσκοπούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στον επί τόπου λογιστικό έλεγχο των Διαχειρίσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό ή υπάγονται σε αυτό, των ΕΔ, κάθε περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτό ή υπάγονται σε αυτό, κάθε περιουσιακού στοιχείου των εν λόγω νομικών προσώπων και γενικά των υπολόγων, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Οι έρευνες και οι έλεγχοι της παραγράφου 2 αποσκοπούν στην πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, ιδίως της απάτης, απιστίας και διαφθοράς που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπαγόμενων ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων και των Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Τα ειδικότερα καθήκοντα των Οικονομικών Επιθεωρητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ο τρόπος και οι χρονικές περίοδοι διενέργειας των οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών των παραγράφων 1 και 2, η σύνταξη και υποβολή των σχετικών εκθέσεων, καθώς και οι περαιτέρω ενέργειες για τη ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν από αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ο τρόπος, τα κριτήρια και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της άσκησης των καθηκόντων των Οικονομικών Επιθεωρητών.

5. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, οι οικονομικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι της παραγράφου 1 διενεργούνται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά κλάδο των ΕΔ διατάξεις. Ομοίως, μέχρι την έκδοση του ίδιου προεδρικού διατάγματος και του αντίστοιχου του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12:

α) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) και των παραγράφων α´ έως γ´ του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του π.δ. 179/1999 (Α΄169),

β) οι έλεγχοι και οι έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργούνται υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

6. Όσοι υπόκεινται σε οικονομική επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είναι υποχρεωμένοι, ύστερα από αίτηση των αξιωματικών του Σώματος ΟΕ, να παρέχουν αμελλητί σε αυτούς κάθε πληροφορία ή στοιχείο οποιασδήποτε διαβάθμισης και να βοηθούν για την απρόσκοπτη, έγκαιρη και ουσιαστική διενέργεια των οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών.

7. Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές που ενεργούν οικονομικές επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες μπορούν να ζητήσουν σύμβουλο - πραγματογνώμονα ανάλογης ειδικότητας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον ζητηθεί αξιωματικός, υπαξιωματικός ή μόνιμος υπάλληλος ως σύμβουλοςπραγματογνώμονας, η Υπηρεσία στην οποία αυτός υπάγεται, υποχρεούται να τον διαθέσει αμέσως. Η παραπάνω ενέργεια μπορεί να γίνει απευθείας από τον προϊστάμενο του Οικονομικού Επιθεωρητή πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή με το πέρας της επιθεώρησης - ελέγχου - έρευνας, όταν κριθεί απαραίτητο.

8. Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές μπορούν να προβαίνουν σε κατάσχεση κάθε στοιχείου για το οποίο δημιουργούνται κατά τη διενεργούμενη οικονομική επιθεώρηση ή το διενεργούμενο έλεγχο υπόνοιες παραποίησης ή τέλεσης άλλης αξιόποινης πράξης, ύστερα από σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάσχεσης. Το στοιχείο αυτό παραμένει στο αρχείο ελέγχου.

9. Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε πράξεις των κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.δ. 721/1970 λειτουργιών Διεύθυνσης, εκτέλεσης και οικονομικού ελέγχου.

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

send