logo-print

Άρθρο 12 - Νόμος 4494/2017 - Δομή - Οργάνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

1. Συνιστώνται οι εξής υπηρεσιακές Μονάδες:

α) Η ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., η οποία αποτελεί τη Διεύθυνση του Σώματος ΟΕ και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Η ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., πέραν των επιμέρους αρμοδιοτήτων που ασκεί σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) χειρίζεται θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και εκπαίδευση του Σώματος ΟΕ,

ββ) ενημερώνει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, διά του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., για τα θέματα που απορρέουν από την εκτέλεση της αποστολής της καθώς και των ΠΕ.Μ.Ο.Ε.,

γγ) συντάσσει σχέδια κανονιστικών διοικητικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία του Σώματος και εκδίδει ερμηνευτικές οδηγίες για το χειρισμό των θεμάτων οικονομικής επιθεώρησης και ελέγχου αρμοδιότητας ΠΕ.Μ.Ο.Ε.,

δδ) παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και την πρόοδο των οικονομικών επιθεωρήσεων - ελέγχων,

εε) χειρίζεται θέματα που αφορούν στο προσωπικό του Σώματος και τηρεί τους ατομικούς φακέλους των αξιωματικών Οικονομικών Επιθεωρητών,

στστ) διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους βάσει ανάλυσης κινδύνου, επί του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των Οικονομικών Επιθεωρητών, με επαρκείς δοκιμασίες επιλεγμένων φακέλων ελέγχου που περιλαμβάνουν και την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ελέγχου και συντάσσει έκθεση με τα κυριότερα συμπεράσματα του ελέγχου.

β) Δύο (2) ΠΕ.Μ.Ο.Ε., η πρώτη με έδρα την Αθήνα και η δεύτερη με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες υπάγονται απευθείας στη ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Οι ΠΕ.Μ.Ο.Ε. έχουν ως αρμοδιότητα την εκτέλεση τακτικών και έκτακτων οικονομικών επιθεωρήσεων και την υποστήριξη του έργου των Οικονομικών Επιθεωρητών που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές.

2. Τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γ.Ε.ΕΘ.Α., που εκδίδεται με βάση την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 71 τουν. 3883/2010.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζεται η οργάνωση, η διάρθρωση, η λειτουργία, η στελέχωση, τα ειδικότερα καθήκοντα του διευθυντή και η τοπική αρμοδιότητα των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται τα αντίστοιχα θέματα για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για τα θέματα οργάνωσης και διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 4 της Φ.800/265/139770/22.12.2014 (Β΄ 3465) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Μέχρι να καθοριστούν τα θέματα της παραγράφου 2 με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι αρμοδιότητες της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος, ασκούνται από το Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου προσκολλώνται στο ανωτέρω Γραφείο οι εντασσόμενοι, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13, αξιωματικοί, με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 8ου παρόντος άρθρου.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να λειτουργούν οι Υπηρεσίες Διευθύνσεων Οικονομικών Επιθεωρήσεων των κλάδων των ΕΔ, οι οποίες συστάθηκαν σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 25, της παραγράφου 3 του άρθρου 77 και του άρθρου 83 του ν.δ. 721/1970. Το αρχείο και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις των ανωτέρω Διευθύνσεων μεταφέρονται στη ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α..

6. Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οικονομικές επιθεωρήσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11, από τους διενεργούντες αυτές οικονομικούς επιθεωρητές, από την έδρα της Διεύθυνσης ή Μονάδας όπου υπηρετούν αυτοί κατά την ίδια ημερομηνία, υπό την εποπτεία της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α..

7. Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οικονομικές επιθεωρήσεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11, από τους διενεργούντες αυτές οικονομικούς επιθεωρητές, από την έδρα της Διεύθυνσης ή Μονάδας όπου αυτοί υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ολοκλήρωση των εν λόγω οικονομικών επιθεωρήσεων, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στη ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α..

8. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3. Οι διενεργούμενοι και μη περατωμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έλεγχοι της ΜΕΕ ολοκληρώνονται αποκλειστικά από προσωπικό του Σώματος ΟΕ που υπηρετεί στην ανωτέρω Μονάδα. Με την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος η ΜΕΕ καταργείται και το σύνολο του αρχείου της, οι φάκελοι ελέγχου με τα ελεγκτικά τεκμήρια και τα λοιπά στοιχεία και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις της παραδίδονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την τυχόν επανέναρξη ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, διά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενημερώνει τον αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έναρξη και το αποτέλεσμα των διενεργούμενων ελέγχων και συντονίζει τη δράση αυτής με τις Υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) στο πλαίσιο συντονισμένων προγραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ