logo-print

Άρθρο 31 - Νόμος 4494/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«Για τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.»

2. Η περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«Δ. Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες και τους Διευθυντές Τομέων των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και στους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταμένους Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής:

i. Πρόεδρος, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

ii. Αναπληρωτής Πρόεδρος, διακόσια δέκα (210) ευρώ.

iii. Κοσμήτορας Α.Σ.Ε.Ι., διακόσια δέκα (210) ευρώ.

iv. Διευθυντής Σχολής, διακόσια δέκα (210) ευρώ.

v. Διευθυντής Τομέα Α.Σ.Ε.Ι., εκατόν σαράντα (140) ευρώ.

vi. Προϊστάμενος Τμήματος, εκατό (100) ευρώ.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«2. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού, καθώς και των αμοιβών του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄195) και του άρθρου 13 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.»

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

send