logo-print

Άρθρο 7 - Νόμος 4494/2017 - Αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα περί οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

 

1. Η περίπτωση η΄ της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.δ. 721/1970 (Α´ 251) αντικαθίσταται, ως εξής:

«η. Οι περιπτώσεις και οι διαδικασίες χαρακτηρισμού, καταστροφής, επεξεργασίας και διάθεσης των πεπαλαιωμένων, ακατάλληλων, άχρηστων και πλεοναζόντων υλικών, και των λοιπών υλικών του άρθρου 53, καθώς και οι γενικοί όροι αξιοποίησής τους.»

2. Το άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 53

Αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

1. Κάθε είδους υλικό των ΕΔ που καθίσταται άχρηστο ή χαρακτηρίζεται ως τέτοιο ή είναι ακατάλληλο ή πλεονάζει, με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Ανεφοδιασμού και Διαχειρίσεως Υλικού ΕΔ, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του παρόντος νόμου, μπορεί να διατίθεται προς τρίτους κατόπιν ανταλλάγματος.

2. Όπλα των ΕΔ τα οποία χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά ή ιστορικά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης ζ´ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147), μπορεί να διατίθενται προς τρίτους κατόπιν ανταλλάγματος, εφόσον δεν εκτίθενται σε μουσεία ή συλλογές των ΕΔ, καθώς και σε μουσεία που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την εμπορία τους.

3. Όπλα και λοιπά αντικείμενα τα οποία δημεύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και φυλάσσονται σε αποθήκες των ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 16 τουν. 2168/1993, και από τη δήμευση των οποίων έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους χωρίς να έχει παραγγελθεί η παράδοσή τους σε άλλη δημόσια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου, εγγράφονται ως περιουσιακό στοιχείο των ΕΔ. Τα όπλα αυτά μπορεί να διατίθενται προς τρίτους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την εμπορία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τουν. 2168/1993.

4. Το σύνολο του προς αξιοποίηση υλικού των παραγράφων 1 έως 3 υπάγεται σε ενιαίο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αυτού και αξιοποιείται με κριτήριο τον οικονομικά συμφερότερο τρόπο, είτε ως αυτούσιο, είτε ως τμήμα αυτού, είτε μετά από επεξεργασία ή μετασκευή, είτε ύστερα από μετατροπή του σε πρώτη ύλη.Η αξιοποίηση του υλικού ενεργείται με ηλεκτρονική πλειοδοτική δημοπρασία από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και αντικείμενό της μπορεί να είναι είτε ενοχικό είτε εμπράγματο δικαίωμα.

5. Τα έσοδα από τη διάθεση των υλικών αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ισόποσο των εσόδων ύψος πίστωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εκτελείται υπέρ του Γενικού Επιτελείου (ΓΕ) στο οποίο ανήκε το αξιοποιηθέν υλικό, ή του ΓΕ στο οποίο είχε ανατεθεί η διαχείριση ή η φύλαξή του, για την κάλυψη των λειτουργικών ή και εξοπλιστικών αναγκών του.

6. Για την αξιοποίηση του εύχρηστου στρατιωτικού εξοπλισμού, πλην του πολεμικού υλικού, που χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος για τις ΕΔ και αξιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως στρατιωτικός εξοπλισμός νοείται ο οριζόμενος στην περίπτωση 20 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3978/2011.»

Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων - Ερμηνεία του άρθρου IV της Σύμβασης της Νέας Υόρκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Ζητήματα από την εφαρμογή του κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφασεων

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

send