logo-print

Άρθρο 15 - Νόμος 4496/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το άρθρο 17 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3854/ 2010, την παρ. 9 του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) και την παρ. 2 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν. 4296/ 2014 (Α΄ 214), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17

Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ αποβλήτων άλλων προϊόντων

1. Με κριτήρια ιδίως τις ιδιότητες, τη χρήση και την εμπορία των άλλων προϊόντων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., με την οποία: α) καθορίζονται τα άλλα προϊόντα για τα οποία η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων τους γίνεται με οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή με συμμετοχή σε ΣΣΕΔ, β) καθορίζονται τα άλλα προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται να γίνεται με οργάνωση ΑΣΕΔ ή με συμμετοχή σε ΣΣΕΔ, γ) εξειδικεύεται το περιεχόμενο του όρου παραγωγός ή διαχειριστής άλλου προϊόντος της παραγράφου 19 του άρθρου 2 και του όρου διακινητής άλλων προϊόντων της παραγράφου 18 του άρθρου 2 για κάθε συγκεκριμένο προϊόν και δ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ ή για την με άλλο τρόπο οργάνωση της διαχείρισης αποβλήτων, οι υποχρεώσεις των παραγωγών ή διαχειριστών και κάθε θέμα σχετικό με την εναλλακτική διαχείριση ή τη διαχείριση των αποβλήτων άλλων προϊόντων, όπως οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής και ανάκτησης, ανακύκλωσης, το πρόγραμμα και η οργάνωση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης, οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής σε ΣΣΕΔ, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα προγράμματα, οι μέθοδοι και τα μέτρα που θα χρησιμοποιούνται, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις έγκρισης των ΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ.

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι ΟΤΑ οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους, σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ αποβλήτων άλλων προϊόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.».

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send