logo-print

Άρθρο 23 - Νόμος 4496/2017 - Μεταβατικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

1. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ υποχρεούνται να υποβάλουν αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του παρόντος. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου.

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 4Α, λήγει η ισχύς των αδειών συλλογής και μεταφοράς που διαθέτει φορέας ΣΣΕΔ, ενώ λοιπές διοικητικές άδειες για την εκτέλεση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης λήγουν ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι φορείς ΣΣΕΔ που εμπίπτουν στην παρ. 14 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο μείωσης του ειδικού αποθεματικού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αξιοποίηση του ειδικού αποθεματικού για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς λειτουργίας τους, με την ανάπτυξη έργων και υποδομών κυρίως για τους δήμους όπου απαιτείται. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ.

4. Οι φορείς ΣΣΕΔ που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι μέτοχοι ή μεριδιούχοι των φορέων αυτών οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α του ν. 2939/ 2001, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

5. Τα καταστατικά των φορέων ΣΣΕΔ που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρμόζονται στις διατάξεις των παρόντος μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του. Αν παραλειφθεί η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής, σε βάρος του φορέα ΣΣΕΔ. Για διοικητικές παραβάσεις που προβλέπονται στο ν. 2939/2001 και τελέσθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι σχετικές κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.

6. Η υποχρέωση των παραγωγών πλαστικών σακουλών μεταφοράς να διαθέτουν στην αγορά πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6Α, αρχίζει να εφαρμόζεται μετά την εξάντληση των αποθεμάτων και πάντως όχι πέραν από τις 10.6.2018.

7. Προκειμένου για την πρώτη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τις προσλήψεις αυτές, εκδίδεται προκήρυξη από τον Ε.Ο.ΑΝ. μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το ΑΣΕΠ και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων. Για την έκδοση της προκήρυξης, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της 33/27.12.2006 (Α΄ 280) Π.Υ.Σ.. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. και του ΑΣΕΠ, καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ε), καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τα ανωτέρω. 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες αποκλειομένων, πίνακες κατάταξης και πίνακες επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ κατά των προσωρινών πινάκων. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων και εν συνεχεία ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ., προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4Β και το άρθρο 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων αυτών, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016, λαμβάνει χώρα μετά την 1η.1.2018.

9. Οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς υπέχουν την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 4Β του ν. 2939/2001 από 1.1.2018.

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ