logo-print

Άρθρο 11 - Νόμος 4497/2017 - Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012

1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 μέχρι και δύο (2) μήνες πριν τη συγκομιδή:

α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ,

β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, δηλώνει επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει συμπληρωματική ενιαία αίτηση ενίσχυσης, μπορεί να δηλώσει στην αρμόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για την αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας μικρότερης από δύο (2) μήνες (π.χ. σπανάκι, μαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συγκομιδή.

2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να υποβάλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, για την απόδειξη της ιδιότητάς του ως επαγγελματία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα.

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος, με βάση τη δήλωση του παραγωγού, αναγράφει στο έντυπο της αδείας το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η άδεια, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, τα πωλούμενα προϊόντα και τις ποσότητες αυτών. Για τον υπολογισμό των παραγόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιείται το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων, ανά νομό, του ΕΛΓΑ. Κατάλογος των αδειών που έχουν ανανεωθεί αποστέλλεται εβδομαδιαίως από τις αρμόδιες αρχές ανανέωσης της άδειας στα Τμήματα Εμπορίου των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση αμελλητί οι τριμελείς επιτροπές του άρθρου 12.

4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε λαϊκή γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32.

5. Για την ανανέωση των αδειών τους, οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών υποχρεούνται επιπλέον, να αποδεικνύουν τη συνέχιση της οικονομικής τους δραστηριότητας με την υποβολή των ετήσιων φορολογικών τους δηλώσεων και στοιχείων.

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send