logo-print

Άρθρο 63 - Νόμος 4497/2017 - Ίδρυση – Κατάργηση Επιμελητηρίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αναδάσωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1. Τα Επιμελητήρια ιδρύονται και καταργούνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Ε. που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών μετά την αποστολή σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η πρόταση του Υπουργού εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε..

2. Το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης Επιμελητηρίου:

α. Ορίζει την έδρα και τη χωρική ενότητα δραστηριότητας του Επιμελητηρίου.

β. Ρυθμίζει θέματα διάρθρωσης των οργανικών μονάδων και κατανομής προσωπικού του Επιμελητηρίου.

γ. Ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό με την ίδρυση θέμα.

3. Το προεδρικό διάταγμα κατάργησης Επιμελητηρίου ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες και ιδίως:

α. τα θέματα που συνδέονται με τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων, τις υποχρεώσεις και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων,

β. τα θέματα που αφορούν σε εκκρεμείς δίκες,

γ. τα θέματα του προσωπικού του καταργούμενου Επιμελητηρίου.

4. Η χωρική ενότητα δραστηριότητας κάθε Επιμελητηρίου αντιστοιχεί τουλάχιστον σε εκείνη μιας Περιφερειακής Ενότητας και δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη μιας περιφέρειας, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα Επιμελητηρίου εντός της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων όπου λειτουργεί.

5. Δύο ή περισσότερα όμορα Επιμελητήρια ή αμιγή Επιμελητήρια της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας μπορούν να συγχωνεύονται, με χωροταξικά κριτήρια εντός της ίδιας περιφέρειας, με προεδρικό διάταγμα κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η πρόταση υποβάλλεται:

(α) μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών μετά την αποστολή σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε.,

(β) εναλλακτικά, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

6. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης προτείνει την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, ιδίως σε περιπτώσεις που τα μέλη Επιμελητηρίου είναι λιγότερα από πέντε χιλιάδες (5.000) και από τις οικονομικές καταστάσεις Επιμελητηρίου, προκύπτει αδυναμία του να συνεχίσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Η διαπιστούμενη μείωση των μελών πρέπει να προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, όπως υποβλήθηκαν από το εν λόγω Επιμελητήριο.

7. Το προεδρικό διάταγμα συγχώνευσης ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες και ιδίως:

α. τα θέματα που συνδέονται με τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων, τις υποχρεώσεις και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων,

β. τα θέματα που αφορούν σε εκκρεμείς δίκες,

γ. την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων,

δ. την ίδρυση του Επιμελητηρίου, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση,

ε. τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων του,

στ. τα θέματα του προσωπικού των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων.

8. Το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα μπορεί να προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων του Επιμελητηρίου, το οποίο θα προκύψει από συγχώνευση και σε άλλους δήμους, εκτός της έδρας του, της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων όπου λειτουργεί.

Φορολογικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

send