logo-print

Άρθρο 76 - Νόμος 4497/2017 - Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων εργασίας και επιτροπών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/01/2018

Υπό κωδικοποίηση
Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Για τον καθορισμό των εξόδων κίνησης, της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των μετακινούμενων υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, καθώς και των μετακινούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής εφαρμόζονται τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17 και 19 της Υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Η πραγματοποίηση διαδοχικών μετακινήσεων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της χιλιομετρικής αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής για μετακινήσεις με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο εκτός των ορίων του νομού, εφόσον αυτές αφορούν δραστηριότητες της Κ.Ε.Ε. ή του οικείου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης:

(α) Έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως στον Πρόεδρο και έως διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής αυτού, όταν τα τακτικά έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως αποτυπώνονται στον απολογισμό, υπερβαίνουν τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

(β) Έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και έως διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως στα μέλη Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, τα οποία εκπροσωπούν το οικείο Επιμελητήριο. 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Ε., μπορεί να μειώνεται το μέγιστο ποσό των εξόδων παράστασης.

3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος αυτών των αμοιβών δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που θέτει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικείου Επιμελητηρίου.