logo-print

Άρθρο 78 - Νόμος 4497/2017 - Προμήθειες Επιμελητηρίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/01/2018

Υπό κωδικοποίηση
Αστική Ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

1. Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της Κ.Ε.Ε. και των Επιμελητηρίων, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

2. Όταν οι εταιρίες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 65 συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, υποχρεούνται να τις αναρτούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε διακριτή σελίδα του ιστοτόπου της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου. Απαγορεύεται η ανάθεση προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων από τις εταιρίες αυτές προς επιχειρήσεις, στις οποίες ασκούν έλεγχο μέλη των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., του οικείου Επιμελητηρίου ή των εταιριών αυτών ή συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού.

3. Συμβάσεις υπηρεσιών και έργων από τα Επιμελητήρια ή την Κ.Ε.Ε. με τις εταιρείες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 65 συνάπτονται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. το έργο ή η υπηρεσία δεν ταυτίζονται με την άσκηση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου,

β. η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου ή της Κ.Ε.Ε. έχει διαπιστώσει και τεκμηριώσει την αντικειμενική αδυναμία των οικείων οργανικών μονάδων σχετικά με την παροχή αυτών των υπηρεσιών προς τα μέλη του,

γ. η σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για τη σύναψη σύμβασης έχει κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ή στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε..