logo-print

Άρθρο 8 - Νόμος 4499/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

21/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται:

α) κανόνες και όροι για τη διασφάλιση από τους ιδιώτες μετόχους της ΕΚΠΑ Α.Ε. της επένδυσης που αυτή θα διενεργήσει στη νέα θέση μετεγκατάστασης για έργα ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6,

β) οι όροι υπό τους οποίους οι ιδιώτες μέτοχοι της εταιρίας ΕΚΠΑ Α.Ε. θα αναλάβουν την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν την εταιρία ΕΚΠΑ Α.Ε. με ίδια κεφάλαια, το ύψος των οποίων θα καθορισθεί με την εν λόγω απόφαση επί τη βάσει της υπεραξίας που αποκτά η εν λόγω εταιρία λόγω αυτής της μεταφοράς, η οποία θα αποτιμηθεί στη βάση των δεδομένων που θα ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως στην ΕΕΕΠ, με έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή, όπως θα ορίζεται ειδικότερα, στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, με σκοπό τον προσδιορισμό της υπεραξίας που αποκτά η ΕΚΠΑ Α.Ε. λόγω της μεταφοράς,

γ) η μέθοδος καταβολής από τους ιδιώτες μετόχους, υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΠΑ Α.Ε. του ποσού της υπεραξίας της ΕΚΠΑ Α.Ε., όπως θα καθορισθεί κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄, μετά την αφαίρεση της αξίας των ακινήτων που η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα μεταβιβάσει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, χωρίς το ποσοστό συμμετοχής της στην ΕΚΠΑ Α.Ε. να μειωθεί, μετά την ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση, κάτω του 48,9%, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 6, καθώς και

δ) ειδικά θέματα και λεπτομέρειες ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ έως δ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των άρθρων 7 και 9.

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ