logo-print

Άρθρο 16 - Νόμος 4505/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Το άρθρο 3 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα όργανα διοίκησης του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων εγνωσμένου κύρους και διακριθέντων στο δημόσιο βίο, με σπουδές και εμπειρία συναφείς προς τους σκοπούς του ιδρύματος, που ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο εργαζομένων ή, εφόσον αυτός δεν υπάρχει, με καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων στο ίδρυμα.».

3. Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Εισηγητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για κάθε θέμα που συζητείται στο Δ.Σ..».

5. Η παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.».

6. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 7 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.».

7. Η περίπτωση Α΄του άρθρου 10 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α) Επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης

Περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες/ Συμβούλους που υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες - οργανωτικοί ρόλοι και οι Ειδικοί Σύμβουλοι του επιπέδου αυτού είναι:

Με υπαγωγή στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- Νομική Υπηρεσία (Επίπεδο Διεύθυνσης)

- Τμήμα Γραμματείας Νομικής Υπηρεσίας (Επίπεδο Τμήματος, με υπαγωγή στη Νομική Υπηρεσία)

- Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

- Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου (Επίπεδο Τμήματος) 

- Τμήμα Δημοσιότητας και Προβολής (Επίπεδο Τμήματος) 

- Σύμβουλοι Διοίκησης

- Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας (Επίπεδο Τμήματος)

- Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Επίπεδο Τμήματος).».

8. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4115/2013, μετά τις λέξεις «με απόφαση του Δ.Σ.» διαγράφονται οι λέξεις «,ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου».

9. Καταργούνται τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970 (Α΄ 125), ενώ το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των Υπηρεσιών του Ιδρύματος και τις διευθύνει.».

10. Η παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν.δ. 572/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο ΕΙΝ υφίστανται επίσης αυτοτελείς υπηρεσίες:

α) υπαγόμενες απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, που είναι οι εξής: αα. Γραφείο Προέδρου, ββ. Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, γγ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου και

β) Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.».

11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3Γ του ν.δ. 572/1970, μετά τη φράση «που υπάγεται απευθείας», οι λέξεις «στον Διευθύνοντα Σύμβουλο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στο Διοικητικό Συμβούλιο».

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

send