logo-print

Άρθρο 20 - Νόμος 4505/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΚΛΗΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την A.E.M.Y. Α.Ε.. Για τις προσλήψεις αυτές εκδίδεται η εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπου απαιτείται και η απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40).

2. Προκειμένου να διενεργηθούν οι προσλήψεις της παραγράφου 1, εκδίδεται προκήρυξη από την A.E.M.Y. Α.Ε., η οποία κοινοποιείται και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους ή των απαιτήσεών τους. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της A.E.M.Y. Α.Ε., του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και περίληψη αυτής, η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά), β) τυχόν πρόσθετα κριτήρια πρόσληψης σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28) και ο συνολικός τρόπος βαθμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης, καθώς και κάθε θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.

4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην A.E.M.Y. Α.Ε.. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από ειδική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Α.Ε.ΜΥ. Α.Ε. και μπορεί να αποτελείται και από εκτός της A.E.M.Y. Α.Ε. υπαλλήλους. Η επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και αποστέλλονται ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων και εν συνεχεία ενημερώνει την A.E.M.Y. Α.Ε., προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

5. Η A.E.M.Y. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της παραγράφου 1 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αμέσως μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων προσληπτέων και κατάταξης των υποψηφίων. Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να πραγματοποιηθούν από την A.E.M.Y. Α.Ε. προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994.

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικονομικά Εγκλήματα Νομιμοποιηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριοτητες

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

send