logo-print

Άρθρο 5 - Νόμος 4505/2017 - Διαχειριστική Επιτροπή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1. Συστήνεται στην έδρα του Ινστιτούτου άμισθη τριμελής Διαχειριστική Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

2. Ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ορίζονται:

α) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, που προεδρεύει και της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ίδιο,

β) ο έλληνας Πρέσβης στη Ρώμη με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ίδιο και

γ) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας με τον αναπληρωτή του, επίσης μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ίδιο.

3. Ο κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου, Οικονομικός Διευθυντής συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη Διαχειριστική Επιτροπή και εισηγείται σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην οικονομική κατάσταση του Ινστιτούτου και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο και τη διαχείριση που διενεργεί η Επιτροπή του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των καθηκόντων της.

4. Η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να καλεί, κατά τις τακτικές ή και έκτακτες συνεδριάσεις της, μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου ή και τρίτα πρόσωπα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Χρέη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής εκτελεί ο Γραμματέας που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου.

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send