logo-print

Άρθρο 19 - Νόμος 4508/2017 - Όργανα της Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του. Mέχρι τη συγκρότηση, οργάνωση και στελέχωση της Εταιρείας με το απαραίτητο προσωπικό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του καταστατικού, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με απόφασή του διορίζει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και ρυθμίζει τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του.

2. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για κάθε θέμα που προβλέπεται στο καταστατικό και στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι αρμοδιότητες των οποίων, ο τρόπος και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται και εξειδικεύονται από το καταστατικό της Εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται των Διευθύνσεων της Εταιρείας και λαμβάνει τις αναγκαίες εκτελεστικές αποφάσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο καταστατικό της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, ήτοι:

α) Πρόεδρο,

β) Διευθύνοντα Σύμβουλο,

γ) δύο μέλη, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

δ) ένα μέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

ε) ένα μέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και

στ) ένα μέλος, που υποδεικνύεται ως εκπρόσωπος εκ των εργαζομένων. 

Σε περίπτωση που δεν προταθούν από τους ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υποδεικνύει τα σχετικά μέλη του Δ.Σ. κατά την κρίση του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, είναι δε υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέματα εκείνα που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό ιδιαίτερων ζητημάτων σε εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα του Διαστήματος, οι οποίοι δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό της Εταιρείας και οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται, η δε αμοιβή αυτών προσδιορίζεται με την ανωτέρω απόφαση.

6. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται και διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάστημα πέντε (5) ετών ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών. Με την προκήρυξη της θέσης καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα, οι όροι απασχόλησης και οι προϋποθέσεις διορισμού, μπορεί δε να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πλέον των ανωτέρω. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Προέδρου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μεταπτυχιακό κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο, πολυετής και διεθνής εμπειρία στον τομέα του Διαστήματος, εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, ενώ η καλή γνώση και άλλων γλωσσών είναι επιθυμητή. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μεταπτυχιακό κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο, τουλάχιστον πενταετής εμπειρία τόσο στον τομέα του Διαστήματος όσο και σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, ενώ η πολύ καλή γνώση και άλλων γλωσσών είναι επιθυμητή.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν εγνωσμένο κύρος, επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εκτενή εμπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης ή των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τα ειδικότερα προσόντα και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με το καταστατικό της Εταιρείας.

Φορολογικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ερμηνεία ΚΠολΔ (άρθρα 495-590)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ