logo-print

Άρθρο 30 - Νόμος 4508/2017 - Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων του Μητρώου Πολιτών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 116 του ν. 4483/2017 (Α΄107) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Με την απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης και η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος.».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4483/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατά το χρονικό διάστημα μετάπτωσης των δεδομένων στο Μητρώο Πολιτών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013(Α΄ 88). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι ληξιαρχικές πράξεις χορηγούνται χειρόγραφα από τα αρμόδια Ληξιαρχεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 116 του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, οι εν λόγω χειρόγραφες Ληξιαρχικές Πράξεις εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό σύστημα.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται Επιτροπή αρμόδια για την έκδοση πράξης, με την οποία διαπιστώνεται η τήρηση των διαδικασιών ορθής μετάπτωσης των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο νέο σύστημα, η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας του συστήματος και η ανάθεση των προβλεπόμενων σε αυτή ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων.».

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκλήματα κατ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ