logo-print

Άρθρο πρώτο - Νόμος 4517/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/02/2018

Υπό κωδικοποίηση
Αναγκαστική Εκτέλεση - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Πολυκώδικας Νοέμβριος 2022

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 17.7.2017 πράξη ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» που αφορά στην εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, καθώς και στη διαμόρφωση της πυλωτής για την ανάγκη στέγασης τμημάτων και εκπαιδευτικών κέντρων στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». Το κείμενο της σύμβασης έχει ως εξής:

ΠΡΑΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Στην Αθήνα σήμερα την 17.7. 2017 στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, επί της συμβολής των οδών Αιόλου 93 και Σοφοκλέους, μεταξύ αφενός μεν της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «Ο Δωρητής» αφετέρου δε των:

1) Αικατερίνης Παπανάτσιου, Υφυπουργού Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 10.

2) Χρήστου Σπίρτζη, Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που κατοικοεδρεύει στου Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε.

3) Παύλου Πολάκη, Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αριστοτέλους 17 και

4) Παναγιώτας Γκουλάκη - Μητσάκη, Διοικήτριας του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και εκπροσώπου αυτού, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Υψηλάντου 45, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Την 01-12-2010 υπεγράφη μεταξύ της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», του Ελληνικού Δημοσίου και του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Σύμβαση Δωρεάς της ETE προς το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με την οποία ο Δωρητής ανέλαβε την κατασκευή νέας πτέρυγας σύγχρονων χειρουργείων σε τμήμα του οικοπέδου - οικοδομικού τετραγώνου του Νοσοκομείου συνολικής δαπάνης έως € 30.000.000. Η Σύμβαση αυτή κυρώθηκε δυνάμει του άρθ. 78 του νόμου 3918 /2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02.03.2011). 

Η κατασκευή της νέας πτέρυγας των σύγχρονων χειρουργείων έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση Δωρεάς. Χάριν των ενεργειών και της χρηστής διαχείρισης του Δωρητή δεν εξαντλήθηκε το ποσό των € 30.000.000 (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 Προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης της σύμβασης δωρεάς τα μέρη συμφωνούν το απόμειναν ποσό μέχρι την συμπλήρωση των € 30.000.000 να διατεθεί σε συμπληρωματικά και συναφή με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης δωρεάς έργα, ως ακολούθως:

Α) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Κατά την υλοποίηση της σύμβασης δωρεάς του έργου προέκυψε αδήριτη ανάγκη, κατόπιν σχετικών αιτημάτων του Ευαγγελισμού, την ικανοποίηση των οποίων απεδέχθη ο Δωρητής στα πλαίσια της καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών, για τις εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης του παρακάτω εξοπλισμού (αξίας περιλαμβανομένου του ΦΠΑ):

Β) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Στον υφιστάμενο χώρο της Πυλωτής (επίπεδο 2) της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων θα κατασκευασθούν:

α) Το Τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου, στο Δυτικό τμήμα της Πυλωτής, που περιλαμβάνει Αίθουσα Αιμοδοσίας, Εργαστήρια, Γραφεία Προσωπικού και Βοηθητικούς χώρους. Καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 745μ2.

β) Η Κύρια Είσοδος της Νέας Πτέρυγας στον Κεντρικό Άξονα της Πυλωτής, που περιλαμβάνει τον κεντρικό Προθάλαμο του κτιρίου και βοηθητικούς κοινόχρηστους χώρους. Καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 318μ2.

γ) Το Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Ανατολικό τμήμα της Πυλωτής, όπου θα στεγασθούν χώροι που εξυπηρετούν τις Εκπαιδευτικές Λειτουργίες του Νοσοκομείου και περιλαμβάνει Αμφιθέατρο, Βιβλιοθήκη και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 862 μ2.

2. Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου στεφανιογράφου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του νοσοκομείου. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί σε ήδη διαμορφωμένο χώρο του 3ου επιπέδου της νέας πτέρυγας.

3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Ανάνηψης Καρδιο - Νευροχειρουργικών Περιστατικών.

4. Εφόσον παραμείνει αδιάθετο υπόλοιπο μέχρι τα € 30.000.000 αυτό θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 

Ο κατ’ αρχήν εκτιμώμενος προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των € 3.151.700 περιλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται στο Παράρτημα της παρούσας πράξης. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα εκπονηθούν μελέτες και προδιαγραφές οι οποίες θα εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 01-12-2010 Σύμβασης Δωρεάς που έχει κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή (νόμος 3918 / ΦΕΚ A΄ 31/02.03.2011, άρθρο 78).

Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ποινική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ