logo-print

Άρθρο 11 - Νόμος 4520/2018 - Νομική υποστήριξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/02/2018

Υπό κωδικοποίηση
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση

1. Η νομική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αυτοτελές Γραφείο του οποίου λειτουργεί στην έδρα του Οργανισμού.

2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στον ΟΠΕΚΑ ανήκουν:

α) η εν γένει νομική υποστήριξη των υποθέσεων του ΟΠΕΚΑ ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής,

β) η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις,

γ) η αναγνώριση απαιτήσεων, ο δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός του ΟΠΕΚΑ μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών σε διαιτησία, όπου τούτο επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις,

δ) η νομική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ κατά την κατάρτιση συμβάσεων και

ε) η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον ΟΠΕΚΑ.

3. Η νομική υπεράσπιση των συμφερόντων του ΟΠΕΚΑ ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής, εκτός τοπικής αρμοδιότητας Αθηνών - Πειραιά, ανατίθεται στα αντίστοιχα περιφερειακά Γραφεία Νομικού Συμβούλου και στα περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ.. Επί των υποθέσεων Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ., στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3086/2002 (Α΄324), η εισήγηση επί των υποθέσεων αυτών εισάγεται ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στον ΟΠΕΚΑ. Η δικαστική εκπροσώπηση και γενικά η υπεράσπιση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΑ ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των Πρωτοδικείων όπου δεν λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο ανατίθεται σε δικηγόρους του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 3086/2002.

4. Στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης Νομικού Συμβούλου του Κράτους, το οποίο στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους ΟΠΕΚΑ και δικηγόρους με έμμισθη εντολή, όπως αυτοί προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 και εποπτεύονται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στον ΟΠΕΚΑ.

5. Ο ΟΠΕΚΑ έχει τα ουσιαστικά, δικονομικά και οικονομικά προνόμια του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράσταση και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων.

6. Οι λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή του ΟΠΕΚΑ έχουν -με μόνη την ιδιότητα τους αυτή και χωρίς τη χρήση άλλου αποδεικτικού στοιχείου - την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από τον νόμο για την παράσταση και υπεράσπιση του ΟΠΕΚΑ ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών και ενεργούν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα τα ένδικα μέσα και βοηθήματα και γενικά προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενδεικνυόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την αμετάκλητη περαίωση των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί.

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ