logo-print

Άρθρο 16 - Νόμος 4520/2018 - Τμήμα Γραμματείας Διοίκησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/02/2018

Υπό κωδικοποίηση
Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

α) η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του Διοικητή και του Υποδιοικητή του Οργανισμού,

β) ο συντονισμός, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων, προκειμένου να συνταχθούν και να διαβιβαστούν αρμοδίως οι σχετικές απαντήσεις,

γ) η επιμέλεια της έκδοσης των αποφάσεων του Διοικητή,

δ) η οργάνωση της επικοινωνίας της Διοίκησης με τις υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού, το προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά,

ε) η μέριμνα για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων από τις υπηρεσίες και από άλλες πηγές, η επεξεργασία αυτών και η κατάρτιση των επίσημων στατιστικών πινάκων και δελτίων,

στ) η μέριμνα για την έκδοση ετήσιου στατιστικού δελτίου το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται από τη Διοίκηση του Οργανισμού,

ζ) η παροχή στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων, μελετών και εκτιμήσεων στη Διοίκηση και στις Οργανικές μονάδες του Οργανισμού για την διαμόρφωση της πολιτικής του Οργανισμού και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,

η) η προβολή του έργου του Οργανισμού με κάθε πρόσφορο μέσο,

θ) η οργάνωση των δημόσιων εκδηλώσεων και η εν γένει υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Οργανισμού,

ι) η μέριμνα για την έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, οδηγών για την ενημέρωση - πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις παροχές και υπηρεσίες του Οργανισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες,

ια) η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου Γραφείου Διοικητή και Υποδιοικητή Οργανισμού,

ιβ) η παρακολούθηση του Τύπου και η ενημέρωση της Διοίκησης και των οικείων Διευθύνσεων για κάθε δημοσίευμα σχετικό με τον ΟΠΕΚΑ και η σύνταξη δελτίων τύπου ή σχετικών απαντήσεων,

ιγ) η εποπτεία και διαχείριση της ιστοσελίδας του Οργανισμού και η μέριμνα για την ενημέρωση και επικαιροποίηση του περιεχομένου της, σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες και ιδίως με τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11