logo-print

Άρθρο 46 - Νόμος 4520/2018 - Γενικές διατάξεις για την άσκηση ενδικοφανών μέσων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/02/2018

Υπό κωδικοποίηση
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Κατά των αποφάσεων και πράξεων των αρμοδίων Οργάνων του ΟΠΕΚΑ για: α) χορήγηση, β) απόρριψη,γ) διακοπή, δ) ανάκληση, ε) τροποποίηση και στ) καταλογισμό πάσης φύσης προνοιακών παροχών, όπως επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων ή συντάξεων, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Οργάνου του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 72), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων.

2. Οι αποφάσεις και πράξεις της παραγράφου 1 κοινοποιούνται εγγράφως σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 και το άρθρο 57 του π.δ. 78/1998 και ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄290) και τα άρθρα 21 έως 23 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η ενδικοφανής προσφυγή κατά των προαναφερόμενων αποφάσεων και πράξεων ασκείται με την αποστολή της μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με το ν. 2672/1998 και το ν. 3979/2011 ή με την κατάθεσή της στην αρμόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, όπου και καταχωρίζεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2690/1999 (Α΄45).

3. Το Όργανο της παραγράφου 1 υποχρεούται να αποφανθεί μέσα σε ένα τρίμηνο από την άσκηση της προσφυγής.

4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής όταν ο λόγος της απόρριψης ερείδεται σε στοιχεία που αντλούνται από άλλες αρχές (ΑΑΔΕ κ.λπ.) ως προς τα εισοδηματικά - περιουσιακά κριτήρια, για την καταβολή προνοιακών παροχών που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ (παροχές, επίδομα, οικονομική ενίσχυση, σύνταξη).

5. Δεν επιτρέπεται η προσφυγή κατά αποφάσεων του αρμόδιου Οργάνου του ΟΠΕΚΑ για την απονομή των επιδομάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, κατά το μέρος που αφορούν την περί αναπηρίας τελεσίδικη κρίση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών.

6. Η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης.

7. Για τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης των προσφυγών, καθώς και τον τρόπο και την εν γένει λειτουργία του αρμοδίου Οργάνου, εφαρμόζονται τα άρθρα 40 έως 43, 45 και 58 του π.δ. 78/1998 (Α΄72).

8. Οι εκκρεμείς ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Όργανο του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998, το οποίο καθίσταται αυτοδίκαια Όργανο του ΟΠΕΚΑ και οι αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Οργανισμού αυτού.

9. Οι εκκρεμείς προσφυγές του άρθρου 8 της αριθμ. Δ27/οικ.25530/790/21-29.11.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄3180) εξετάζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

send