logo-print

Άρθρο 32 - Νόμος 4521/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ
Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ

1.α) Στην αρχή της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4485/ 2017, πριν από τη λέξη «Ειδικά» προστίθεται το στοιχείο «α)», και τα στοιχεία «α)» και «β)» αντικαθίστανται με τα στοιχεία «αα)» και «ββ)» αντίστοιχα.

β) Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4485/ 2017, προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής:

«β. Για τους μαθητές και αποφοίτους της περίπτωσης α’ και για την εισαγωγή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που καθορίζεται στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α’ 193). Η επιλογή γίνεται χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, του σχολικού έτους 2016-2017. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα θέματα των υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ για την εισαγωγή στις Σχολές της παρούσας περίπτωσης.»

γ) Το άρθρο 36 του ν. 4494/2017 (Α’ 165) καταργείται.

2. Στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης iv του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), μετά τις λέξεις «Ελληνική καταγωγή», διαγράφεται η φράση «και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει».

3.α) Η περίπτωση ια’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109, διόρθ. σφάλμ. Α’ 112) αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.»

β) Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/ 2017 καταργείται.

4.α) Μετά την περίπτωση κα’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4452/2017 προστίθενται περιπτώσεις κβ’ και κγ’ ως εξής:

«κβ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

κγ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

β) Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και εφόσον οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων κβ’ και κγ’ οριστούν πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που έχουν ήδη οριστεί, η θητεία τους λήγει μαζί με τη θητεία των μελών που ήδη έχουν οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ