logo-print

Άρθρο 33 - Νόμος 4521/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) οι λέξεις «το αργότερο τη 15η Μαρτίου» διαγράφονται και τίθενται οι λέξεις «εντός του μηνός Μαρτίου».

2. Στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 και μέτρια B1/Β1) αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου του Πανεπιστημίου «AnNajah National University της Nablus» ως εξής:

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1.»

3.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.»

β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών.»

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα. Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985. Η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη τριμερούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση των ιδίων. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.»

δ) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στους μαθητές που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο χορηγείται τίτλος που χρησιμεύει για την εγγραφή στο Δημοτικό, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση δύο διαδοχικών θητειών, δεν απαιτείται να επαναληφθεί η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3.»

5. Μετά το τέταρτο εδάφιο και πριν το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/ 2016 (Α’ 159), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούμενης άδειας εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι (6) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, μπορεί να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση απόσπασης με την ίδια χρονική διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εργασίας.»

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

send