logo-print

Άρθρο 34 - Νόμος 4521/2018 - Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 46/ 2016 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η ομάδα Γ’ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς. Για την Α’ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου την Ερευνητική Εργασία (Ρroject) και τη Φυσική Αγωγή και για την Α’ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου τη Φυσική Αγωγή.».

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 3 του π.δ. 46/ 2016 (Α’ 74) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Τα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες:

α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

γ) Η ομάδα Γ’ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

δ) Η ομάδα Δ’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

6. Τα μαθήματα της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:

α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

γ) Η ομάδα Γ’ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.»

3. Στο άρθρο 4 του π.δ. 46/2016 προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως εξής:

«2. Στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου το μάθημα «Νέα Ελληνικά» χωρίζεται στους εξής κλάδους: α) Νεοελληνική Γλώσσα β) Νεοελληνική Λογοτεχνία. 

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.»

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του π.δ. 46/ 2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α. τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β. την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ. την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

δ. τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι,

ε. το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται. 

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες. 

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος. 

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών στο τελευταίο μάθημα της ενότητας. 

Στην Α’ και Β’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διενεργείται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μία (1) υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο τετράμηνο. 

Στη Γ’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου στα μαθήματα της Ομάδας Α’ διενεργείται μόνο μία υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο τετράμηνο. Στα μαθήματα των υπόλοιπων Ομάδων διενεργούνται δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου με εξαίρεση το μάθημα Φυσική Αγωγή, στο οποίο δεν διενεργείται καμία γραπτή δοκιμασία. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, και η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου δεν πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο, τότε διενεργούνται και οι δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες στο δεύτερο τετράμηνο.

2. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό: Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.»

5. Το άρθρο 8 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Δημιουργικές Εργασίες

α) Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά

Οι Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτικές, αφορούν όλα τα μαθήματα Α’ και Β’ τάξης Ημερησίου και Α’, Β’ και Ε’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από την Ερευνητική Εργασία, υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα οριστούν για κάθε τμήμα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους, είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται να είναι και ατομικές. 

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/τριες καλούνται:

αα) είτε να επιλύσουν με τρόπο δημιουργικό ένα πρόβλημα/ερώτημα που τους κινεί το ενδιαφέρον και το οποίο σχετίζεται με κάποιο θέμα της διδασκόμενης ύλης σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα ή/και αναπλαισιώνοντάς τες με τρόπο κριτικό, πρωτότυπο, ευρηματικό,

ββ) είτε να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από ένα δικό τους καλλιτεχνικό έργο, εμπνεόμενοι από κάποια ενότητα που έχουν μελετήσει,

γγ) είτε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μία κατασκευή/ένα τέχνημα, που σχετίζεται με κάποια διδακτική ενότητα.

β) Μορφή

Η μορφή της εργασίας μπορεί να ποικίλει π.χ. σύνταξη συνεχούς ή πολυτροπικού κειμένου, παρουσίαση με χρήση προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και αξιοποίηση λογισμικού παρουσίασης, δημιουργία είτε καλλιτεχνικού έργου (όπως λογοτεχνικό/μουσικό/εικαστικό έργο, θεατρικό δρώμενο, γελοιογραφία, κόμικ, κινούμενο σχέδιο, ταινία μικρού μήκους, ψηφιακή αφήγηση) είτε άλλης κατασκευής (όπως μακέτα, τέχνημα με χρήση της τεχνολογίας), πραγματοποίηση κοινωνικής, οικολογικής, πολιτισμικής παρέμβασης.

γ) Θέματα και Θεματικοί Πυλώνες

Τα προτεινόμενα θέματα (βαθμός δυσκολίας και απαιτήσεις) πρέπει να είναι ανάλογα του διατιθέμενου χρόνου (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δ.Ε. πρέπει να υλοποιηθούν εντός του σχολείου) και των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των μαθητών/-τριών. Τα θέματα των Δ.Ε. προκύπτουν ως αποτέλεσμα συζήτησης ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/-τριες του τμήματος, ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις τους, να τους κινούν την περιέργεια και να τους παρακινούν σε δράση. Κάθε Δ.Ε. αναφέρεται και υλοποιείται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ενώ είναι δυνατόν να καλύπτει και άλλο ή άλλα, προσλαμβάνοντας έτσι διαθεματικό-διεπιστημονικό χαρακτήρα. 

Τα θέματα των Δ.Ε. εντάσσονται στους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς Πυλώνες:

Θεματικός Πυλώνας I : Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Καλλιτεχνική Παιδεία, 

Θεματικός Πυλώνας II : Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή.

δ) Αριθμός Δημιουργικών Εργασιών ανά μαθητή/-τρια και ανά εκπαιδευτικό. 

Οι μαθητές/-τριες εκπονούν υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) Δ.Ε. και τουλάχιστον μία (1) σε κάθε Θεματικό Πυλώνα. 

Κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κάποια/ες από τις τάξεις αυτές σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωσή τους τις Δ.Ε. τουλάχιστον ενός (1) τμήματος σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολείου, αναλαμβάνουν τις Δ.Ε. τμήματος του σχολείου όπου έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες ή επιλέγεται σχολείο μετά από συνεννόηση μεταξύ των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων.

ε) Προετοιμασία υλοποίησης των Δ.Ε.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών στην αρχή της σχολικής χρονιάς ορίζει έναν/μία εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνο/ της διαδικασίας κατανομής των Δημιουργικών Εργασιών. Στην περίπτωση σχολικών μονάδων με περισσότερα από τέσσερα (4) εμπλεκόμενα τμήματα οι Υπεύθυνοι/ες μπορεί να είναι δύο (2). 

Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει στον/στην Υπεύθυνο/η της διαδικασίας με σειρά προτίμησης τα μαθήματα και τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να αναλάβει την καθοδήγηση και υποστήριξη της εκπόνησης των Δ.Ε. και προσδιορίζει την περίοδο υλοποίησης, που μπορεί να εκτείνεται στο ένα ή και στα δύο τετράμηνα. 

Οι Υπεύθυνοι/ες της διαδικασίας εκπόνησης καταθέτουν εισήγηση στο Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών όσον αφορά τον προγραμματισμό ανά τμήμα και ανά εκπαιδευτικό. Η τελική διευθέτηση της κατανομής των Δ.Ε. στους εκπαιδευτικούς ανά τμήμα εναπόκειται στο Σύλλογο των Διδασκόντων/-ουσών κάθε σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος μπορεί να αναθεωρήσει το σχεδιασμό, αν προκύψει κάποια αλλαγή των δεδομένων ή αν το κρίνει για κάποιο λόγο σκόπιμο.

στ) Διαδικασία Επιλογής Θεμάτων

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/-τριες για τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας και καθοδηγούν τις ομάδες στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν.

ζ) Διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε.

Η διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε. για τα μονόωρα μαθήματα ενδείκνυται να είναι από τρεις (3) έως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, ενώ για τα δίωρα, τρίωρα κ.τλ. να είναι από πέντε (5) έως οκτώ (8) διδακτικές ώρες. Σε περίπτωση Δ.Ε. που αναφέρονται σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα, τα οποία διδάσκονται από τον/την ίδιο/-α ή διαφορετικούς/-ές εκπαιδευτικούς και ανήκουν στον ίδιο ή σε διαφορετικούς Θεματικούς Πυλώνες, ο χρόνος υλοποίησής τους μπορεί να αυξηθεί αναλόγως του αριθμού των εμπλεκόμενων μαθημάτων, με προϋπόθεση να τηρείται η αναλογία ωρών που θα διατίθενται σε κάθε μάθημα.

η) Εκπόνηση

Η υλοποίηση των Δ.Ε. γίνεται σε τρεις φάσεις: α) σχεδιασμός, β) υλοποίηση και γ) παρουσίαση. Η διάρκεια κάθε φάσης προσδιορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό.

θ) Αξιολόγηση

Οι Δημιουργικές Εργασίες αξιολογούνται από τον/ την εκπαιδευτικό και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται. Αν μία Δ.Ε. καλύπτει και άλλο/α μάθημα/μαθήματα, η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας και στα μαθήματα αυτά. Αν πρόκειται για μαθήματα που δεν διδάσκονται από τον ίδιο/α εκπαιδευτικό, η Δ.Ε. αξιολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων/-ουσών. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις μαθητές/-τριες που συμμετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, αν υπήρξε εμφανώς διαφορετική η συμβολή κάποιων μελών της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα. 

Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων των οποίων δείγματα προτείνονται από το ΙΕΠ. Ανάλογα με το είδος της δημιουργικής εργασίας (απάντηση/λύση σε ερώτημα/πρόβλημα ή μουσικό/εικαστικό/λογοτεχνικό έργο ή κατασκευή κ.τλ.) οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα κατάλληλα διαβαθμισμένα κριτήρια.»

6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη, με εξαίρεση τα Νέα Ελληνικά της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, των οποίων οι δύο (2) κλάδοι (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.»

7. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 46/2016 καταργείται.

8. Η περίπτωση II της Ενότητας Α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«II. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία του προγράμματος Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες, σε φωτοαντίγραφο, απόσπασμα διδαγμένου από το πρωτότυπο κειμένου 12 έως 20 στίχων, με νοηματική συνοχή και τους ζητούνται τα εξής:

α) Μετάφραση στη Νέα Ελληνική ενός τμήματός του που αποτελείται από οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους.

β) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα και επιχειρήματα, στη στάση, στο ήθος ή στο χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη συσχέτιση του υπό εξέταση κειμένου με γραμματολογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη του μαθήματος. Οι δύο (2) ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο δοθέν από το πρωτότυπο απόσπασμα.

γ) Απάντηση σε μία (1) ερώτηση που ζητεί τη σύγκριση του εξεταζόμενου κειμένου με παράλληλο κείμενο σε νεοελληνικό λόγο, διδαγμένο (από τα μεταφρασμένα κείμενα των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) ή αδίδακτο που επιλέγεται από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα. Για τις απαιτήσεις της σύγκρισης δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες σε φωτοαντίγραφο το εν λόγω κείμενο.

δ) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις επί του δοθέντος από το πρωτότυπο διδαγμένου κειμένου (που είναι δυνατόν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτήματα) από τις οποίες:

i. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη συσχέτιση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα, κ.λπ. και

ii. μία (1) ερώτηση αποκλειστικά υφολογικού χαρακτήρα (εκφραστικά σχήματα, αισθητικά θέματα, λεξικογραμματικά φαινόμενα), προκειμένου να αναδειχθεί η λειτουργία συγκεκριμένων εκφραστικών επιλογών του συγγραφέα. 

Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι δύο (2) ερμηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο πρωτότυπο δοθέν απόσπασμα βαθμολογούνται με δεκαπέντε (15) μονάδες η καθεμία, η ερώτηση σύγκρισης του εξεταζόμενου με παράλληλο κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και τέλος καθεμία από τις ερωτήσεις υπό τα στοιχεία δ)i και δ)ii με δεκαπέντε (15) μονάδες.»

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης IV της Ενότητας Α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:».

10. Η περίπτωση 3 της Ενότητας Β’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κλάδος Νεοελληνική Γλώσσα του μαθήματος Νέα Ελληνικά της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου συνεξετάζεται με τον κλάδο Νεοελληνική Λογοτεχνία, όπως περιγράφεται στην Ενότητα ΙΗ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 αυτού του προεδρικού διατάγματος.»

11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κλάδος Νεοελληνική Λογοτεχνία του μαθήματος Νέα Ελληνικά της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου συνεξετάζεται με τον κλάδο Νεοελληνική Γλώσσα, όπως περιγράφεται στην Ενότητα ΙΗ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 αυτού του προεδρικού διατάγματος. 

Για την εξέταση στο μάθημα «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:

Η εξέταση αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείμενο που περιέχεται στη διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία, μαζί με τις αναγκαίες σημασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις.»

12. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Ιστορία ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες.»

13. Το πρώτο εδάφιο της Ενότητας Ε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) στίχων και ζητείται από αυτούς:».

14. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΣΤ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, καθώς και για την εξέταση στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, ως μάθημα Γενικής Παιδείας στις ανωτέρω τάξεις ισχύουν τα εξής:».

15. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στα μαθήματα Φυσική και Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:».

16. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της Ενότητας Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, καθώς και για την εξέταση στη Βιολογία Γενικής Παιδείας στις ανωτέρω τάξεις ισχύουν τα εξής:».

17. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της Ενότητας Η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τα μαθήματα Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α’, Β’ και Γ’ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου η εξέταση περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες θεμάτων:».

18. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα Κοινωνιολογία της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες ερωτήσεων:».

19. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της Ενότητας Η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν πέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων:».

20. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 5 της Ενότητας Η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για το μάθημα Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου η εξέταση που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες θεμάτων:».

21. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Θ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα των Θρησκευτικών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες ερωτήσεων:».

22. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας I’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και ασκήσεων ή προβλημάτων και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.».

23. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΙΑ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση των ξένων γλωσσών για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, συνίσταται στα εξής:».

24. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΙΕ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα επιλογής Ιστορία της Τέχνης στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, γίνεται με ερωτήσεις οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.»

25. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της Ενότητας ΙΣΤ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Ελεύθερο Σχέδιο η εξέταση για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης.»

26. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΙΣΤ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Γραμμικό Σχέδιο η εξέταση για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, συνίσταται στα εξής:».

27. Μετά από την Ενότητα ΙΖ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 προστίθεται Ενότητα ΙΗ’ ως εξής:

«ΙΗ. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οι δύο (2) κλάδοι των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) της Γ’ τάξης Ημερησίου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γ.Ε.Λ. εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο (2) κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.

I. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Γλώσσας:

Δίνεται ένα μη λογοτεχνικό κείμενο, μη διδαγμένο, το οποίο μπορεί να είναι δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο. Το κείμενο μπορεί να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. 

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες από τις οποίες:

α) Η πρώτη αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε δύο (2) ερωτήματα και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (σε περίπτωση δύο ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

αα) να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και

ββ) να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

β) Η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

αα) είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μίας παραγράφου,

ββ) είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου,

γγ) είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου,

δδ) είτε να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα,

εε) είτε να ερμηνεύουν λέξεις ή φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

γ) Η τρίτη αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες. Στη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου, ανασκευάζουν θέσεις του ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το κείμενο των μαθητών/-τριών αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση τριακόσιες (300) έως τριακόσιες πενήντα (350) λέξεις.

II. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:

Δίνεται λογοτεχνικό κείμενο, διδαγμένο ή αδίδακτο, (ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο), το οποίο συνοδεύεται από τρεις (3) δραστηριότητες, από τις οποίες:

α) Η πρώτη αφορά στην ανάγνωση - κατανόηση του κειμένου, μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου και βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες. Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

αα) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, βασικά θέματα, ιδέες, προβληματισμούς που θέτει το κείμενο, αξίες που προβάλλει, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου,

ββ) είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου,

γγ) είτε να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν.

Από τα δύο ερωτήματα στα οποία μπορεί να αναπτύσσεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα (που πρέπει να ελέγχουν διαφορετικές ικανότητες), μόνο το ένα μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από πενήντα (50) έως εξήντα (60) λέξεις.

β) Η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να αναπτύσσεται σε μέχρι τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων, η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται (με ερωτήσεις ποικίλων τύπων) η ικανότητα των μαθητών/τριών:

αα) είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,

ββ) είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες που δίνονται (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους ως προς το νόημα,

γγ) είτε να αναγνωρίζουν εκφραστικά μέσα - τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και τη λειτουργία τους ως προς το νόημα του κειμένου.

γ) Η τρίτη αφορά στην ερμηνεία και στην παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης ή δημιουργικού μετασχηματισμού και βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες. Με τη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους μαθητές/-τριες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα. Η έκταση του μαθητικού κειμένου κυμαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν πενήντα (150) λέξεις.»

28. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 46/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4452/2017, τροποποιείται ως εξής:

«Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με δικαιολογητικά ασθενείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης.»

29. Το άρθρο 23 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης

(Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)

1.α) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τις Α’ και Β’ τάξεις του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δύο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΑΣ Α’) και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΩΝ Β’, Γ’ και Δ’) με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

γ) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΑΣ Α’) και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΩΝ Β’ και Γ’) και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου,

2. Για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου για τους μαθητές της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και των δύο (2) μαθημάτων.

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.»

30. Οι περιπτώσεις Α’ και Β’ της παρ. 4 του άρθρου 28 του π.δ. 46/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«4.Α. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

α. δεν βαθμολογούνται στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5). 

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία» με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

4.Β. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στην Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία» με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).»

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ