logo-print

Άρθρο 4 - Νόμος 4521/2018 - Προσωπικό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, οι οποίες μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου.

2. α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (Α’ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. Οι κατέχοντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και οι κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες μετατρέπονται σε οργανικές, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου. Οι καθηγητές α’ βαθμίδας εντάσσονται ομοίως σε προσωποπαγείς θέσεις και αιτούνται τη μετατροπή της θέσης τους σε οργανική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από 1.1.2019, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

β) Συγκεκριμένα, τα μέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως εξής:

αα) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας:

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών, Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ’. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ’. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ’. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ββ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γ’.

γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

γ) αα) Οι θέσεις καθηγητών α’ βαθμίδας, που υπηρετούν στα συγχωνευόμενα Τ.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την περίπτωση β’, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου. Όποιος κατέχει προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να ζητά τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα και κρίνεται από πενταμελή επιτροπή κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων, στην υποπερίπτωση iii της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, προσόντων. Συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην οποία μετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου α’ βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπές του προηγούμενου εδαφίου συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τα μέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Ιδρύματος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση οι αιτήσεις που κατατίθενται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους. 

Αίτημα μετατροπής θέσης υποβάλλεται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.

ββ) Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και κοινοποιούνται στη Διοικούσα Επιτροπή. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις «λεκτόρων εφαρμογών», αναλόγως με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. 

Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου και υπάγεται: α) στις κείμενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών και β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το δικαίωμα του εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση, έως τις 31.12.2022, στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα πανεπιστημίου αντίστοιχα, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα μονιμοποίησης και εξέλιξης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4009/2011. 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, η οποία μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Οι πράξεις μετατροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κατά την ημερομηνία αυτή, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2019, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

ε) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου γίνεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης, και κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).

στ) Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγούς θέσης σε τακτική, καθώς και διατάξεις για ανανέωση της θητείας ή μονιμοποίηση ή εξέλιξη υπηρετούντων επί θητεία μελών Δ.Ε.Π., δεν θίγονται.

Αρνητικές κρίσεις, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, επί αιτήσεως μέλους Δ.Ε.Π. για ανανέωση της θητείας, μονιμοποίηση ή εξέλιξη, συνυπολογίζονται. Ως χρόνος διορισμού για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων θεωρείται η ημερομηνία διορισμού στην οικεία θέση μέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι..

ζ) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται η περίπτωση α’, η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ και η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2.

η) Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη σε Τμήμα του Πανεπιστημίου και μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

θ) Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή πανεπιστημίου.

3. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (οργανική θέση ή προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2019. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83). Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται, με την ανωτέρω διαδικασία, στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άλλως στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα εάν ανήκουν σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο εντάσσονται.

4. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα συγχωνευόμενα Τ.Ε.Ι., μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.

5. Προσωπικό των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.

6. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) προκηρύσσονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως ιδίως ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία μετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών.

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση