logo-print

Άρθρο 5 - Νόμος 4521/2018 - Φοιτητές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση
Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος έως τις 30.9.2018, η οποία δεν ανακαλείται.

2. Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 12 του άρθρου 80 τουν. 4009/2011.

3. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορίζονται:

α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τμήματος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα του πανεπιστημίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και

β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή αν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά στους φοιτητές που τα παρακολούθησαν επιτυχώς, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, για την ολοκλήρωση της οποίας χορηγείται σχετική βεβαίωση. Κατ’ εξαίρεση, η πρακτική άσκηση που έχει εκπονηθεί μπορεί να αντιστοιχείται, πλήρως ή εν μέρει, και να λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

5. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων των δυο (2) Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους φοιτητές, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και στους αποφοίτους τους απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτική Αττικής.

6. Για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., την ευθύνη ολοκλήρωσης των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, σε αποφοίτους των Τμημάτων των δύο Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύονται, αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα οποία εντάσσονται οι φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής λαμβάνει τον τίτλο σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής του.

7. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμημάτων Τ.Ε.Ι., αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας η ανάθεση διδακτικών καθηκόντων για την ολοκλήρωση των ως άνω προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και τον Πρόεδρό της, οι οποίοι ασκούν στην περίπτωση αυτή τις σχετικές αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος και του Προέδρου Τμήματος, αντίστοιχα. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής τα καθήκοντα αυτά μπορεί να ανατίθενται σε άλλα όργανα του Ιδρύματος. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εφεξής, για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμημάτων Τ.Ε.Ι., αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο οποίο έχουν ενταχθεί οι λοιποί φοιτητές του οικείου Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την παράγραφο 1.

8. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασίες μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στα Τμήματα των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με Τμήματα υποδοχής τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών που εντάσσονται στα νέα Τμήματα και η εκπαιδευτική κατάστασή τους.

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

send