logo-print

Άρθρο 7 - Νόμος 4521/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

1. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την απορρόφηση των Τμημάτων και τη λειτουργία του νέου Α.Ε.Ι. και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και ζητήματα που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό και τον Κανονισμό του Ιδρύματος, και μέχρι την έκδοσή τους, όπως ιδίως η σύσταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και η κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ως προς την τοποθέτηση προϊσταμένων εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α’ 156).

2. Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. των δύο (2) Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου, παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.

4. Αν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα διοίκησης αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφάσεις ή να ασκήσουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, η αρμοδιότητα περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο.

5. Εκκρεμείς διαδικασίες (όπως μετατάξεις κ.λπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

6. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. ενός εκ των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει δικαίωμα να εκλεγεί Αντιπρύτανης, Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη εκλέγονται μόνο οι κατέχοντες οργανική θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στα συγχωνευόμενα Τ.Ε.Ι., και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

7. Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, κατ’ εξαίρεση οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας που κατέχουν προσωποπαγή θέση δεν μετέχουν σε εκλεκτορικό που συγκροτείται για να κρίνει καθηγητή α’ βαθμίδας πανεπιστημίου. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

8. Καταργούνται οι περιπτώσεις Α’ και Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) και τα προεδρικά διατάγματα 69/2013 (Α’ 119), 95/2013 (Α’ 133), 68/2016 (Α’ 123), με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 5.

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send