logo-print

Άρθρο 100 - Νόμος 4530/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4070/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

1.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα, απολαμβάνει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητά ούτε λαμβάνει οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται.».

β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 προστίθεται η φράση «και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους».

γ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφεται.

2. Στις παραγράφους 3, 4, 6, 8 και 9 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 η φράση «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιούνται στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.».

4.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 μετά τις λέξεις «επιχειρηματική ή μη,» προστίθενται οι λέξεις «ή να αναλαμβάνουν εργασία ή έργο».

β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού συγγένεια ή συζυγική σχέση με πρόσωπο που κατέχει το βουλευτικό αξίωμα ή είναι βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι μέλος της Κυβέρνησης. Το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση του ανωτέρω ασυμβίβαστου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του μέλους, αντίστοιχα. Το ανωτέρω ασυμβίβαστο αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν καταλαμβάνει τα ήδη υπηρετούντα μέλη.».

5. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 διαγράφονται οι λέξεις «τριπλάσιο έως».

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 προστίθεται η λέξη «και» πριν από τον αριθμό «9» και διαγράφονται η λέξη και ο αριθμός «και 12».

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώσεις επί του νόμου

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 110, κάθε διάταξη, η εφαρμογή της οποίας προϋποθέτει δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, τίθεται σε ισχύ μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και με την επιφύλαξη της παρ. 1, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Ποινικός Κώδικας Ι
Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ