logo-print

Άρθρο 35 - Νόμος 4540/2018 - Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α' 149)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/05/2018

Υπό κωδικοποίηση
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πολιτειολογία

1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 23 του π.δ. 122/ 2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο έχει ως στρατηγικό σκοπό την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου, κυρίως μέσω του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας του εν λόγω πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες εξ αυτών περιπτώσεις, όπως περιγράφονται στο π.δ. 141/2013 (Α' 226), πλην των ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισμένων ανηλίκων.».

2. Η περίπτωση βγ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του π.δ. 122/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τη διασφάλιση κατάλληλων υλικών συνθηκών υποδοχής και διαδικαστικών εγγυήσεων κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου σε ευάλωτες κατηγορίες αιτούντων και δικαιούχων διεθνή προστασία σύμφωνα με το π.δ. 141/2013, πλην των ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισμένων ανηλίκων.».

3. Η περίπτωση κα' της παρ. 9 του άρθρου 26 του π.δ. 122/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«κα. Την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Ασύλου.».

4. Στην παρ. 9 του άρθρου 26 του π.δ. 122/2017 προστίθεται περίπτωση κζ' ως εξής:

«κζ. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη.».

5. Η παρ. 7 του άρθρου 45 του π.δ. 122/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Σε όλα τα τμήματα των Διευθύνσεων Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας TE ΔιοικητικούΛογιστικού.».

6. Η παρ. 9 του άρθρου 45 του π.δ. 122/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής πλην του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων. Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή TE Διοικητικού Λογιστικού. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων. Στο Τμήμα Ενιαίου Σημείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας TE Πληροφορικής ή TE Μηχανικών. Στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Βιομετρικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή TE Πληροφορικής και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Στο Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας TE Πληροφορικής.».

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

send