logo-print

Άρθρο 49 - Νόμος 4546/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2018

Black Friday Books
Black Friday Online

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 της υποπαραγράφου 1.2. της παρ. 1Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4342/2015 (Α΄143), το άρθρο 15 (ήδη 20) παρ. 11 του ν. 4425/2016 (Α΄185) και το άρθρο 28 παρ. 4 τουν. 4447/2016 (Α΄241) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Ειδικά και μόνο για τα ημερολογιακά έτη 2015 και 2016 το ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση 1, μπορεί να καταβληθεί για το έτος 2015 έως τις 31.12.2016 και για το έτος 2016 έως τις 30.6.2018.»

Black Friday Books
Black Friday Books