logo-print

Άρθρο πρώτο - Νόμος 4556/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2018

Κωδικοποιημένο
Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. I του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, της 24ης Ιουνίου 2013, που υπογράφηκε από την Ελλάδα στις 2 Μαρτίου 2017, το κείμενο του οποίου, σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

Πρωτόκολλο αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών.

Στρασβούργο, 24.06.2013

Προοίμιο

Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα άλλα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών που υπεγράφη στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950 (εφεξής αναφερόμενη ως «η Σύμβαση»), τα οποία υπογράφουν το παρόν:

Έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη που υιοθετήθηκε στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον στις 19 και 20 Απριλίου 2012, καθώς επίσης τις Διακηρύξεις που υιοθετήθηκαν στις Διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιντερλάκεν στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2010 και στη Σμύρνη στις 26 και 27 Απριλίου 2011.

Έχοντας υπόψη τη Γνωμοδότηση αριθμ. 283 (2013) που υιοθετήθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 26 Απριλίου 2013.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής αναφερόμενο ως «το Δικαστήριο») θα μπορέσει να συνεχίσει να διαδραματίζει τον εξέχοντα ρόλο του στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Στο τέλος του προοιμίου στη Σύμβαση, προστίθεται νέα παράγραφος, ως εξής: «Επιβεβαιώνοντας ότι τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, έχουν την πρωταρχική ευθύνη να διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στα Πρωτόκολλα σε αυτήν και ότι, πράττοντας αυτό, απολαμβάνουν ένα περιθώριο εκτίμησης, υπό την εποπτική δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που εγκαθιδρύεται από την παρούσα Σύμβαση,».

Άρθρο 2

1. Στο άρθρο 21 της Σύμβασης, τίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:

«Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μικρότερη των 65 ετών κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο κατάλογος τριών υποψηφίων έχει ζητηθεί από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22.».

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 21 της Σύμβασης αναριθμούνται σε παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 21 αντίστοιχα.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 της Σύμβασης καταργείται. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 23 αναριθμούνται σε παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Στο άρθρο 30 της Σύμβασης, η φράση «εφόσον δεν αντιτίθεται ένας από τους διαδίκους» διαγράφεται.

Άρθρο 4

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 της Σύμβασης, η φράση «εντός προθεσμίας έξι μηνών» αντικαθίστανται από τη φράση «εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών».

Άρθρο 5

Στην υποπαράγραφο β της παραγράφου 3 του άρθρου 35 της Σύμβασης, η φράση «και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να απορριφθεί για τον λόγο αυτό καμία υπόθεση η οποία δεν έχει εξεταστεί δεόντως από εσωτερικό δικαστήριο» διαγράφεται.

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 6

1. Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοικτό για υπογραφή από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση, τα οποία μπορούν να εκφράσουν την συγκατάθεσή τους να δεσμεύονται από αυτό με:

α. υπογραφή χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή

β. υπογραφή με την επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης η οποία ακολουθείται από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση.

2. Τα όργανα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Άρθρο 7

Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την παρέλευση μίας περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση θα έχουν εκφράσει την συγκατάθεσή τους να δεσμεύονται από το Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

Άρθρο 8

1. Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με το άρθρο 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται μόνο σε υποψήφιους εγγεγραμμένους σε καταλόγους που υποβάλλονται στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δυνάμει του άρθρου 22 της Σύμβασης μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου.

2. Η τροποποίηση που εισάγεται με το άρθρο 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν εφαρμόζεται σε οιαδήποτε εκκρεμή υπόθεση στην οποία ένας από τους διαδίκους έχει αντιταχθεί, πριν από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, σε πρόταση Τμήματος του Δικαστηρίου να παραιτηθεί υπέρ του Τμήματος Ευρείας Συνθέσεως.

3. Το άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου τίθεται σε ισχύ μετά την παρέλευση μίας περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Το άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν εφαρμόζεται σε προσφυγές αναφορικά με τις οποίες η τελεσιδικία της εσωτερικής απόφασης κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 35 της Συνθήκης επήλθε πριν από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του άρθρου 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου.

4. Όλες οι άλλες διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται από την ημερομηνία της θέσεως του σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Άρθρο 9

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και στα άλλα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης: α. κάθε υπογραφή,

β. την κατάθεση οιουδήποτε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης,

γ. την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 7 και

δ. οιαδήποτε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή ανακοίνωση που σχετίζεται με το παρόν Πρωτόκολλο.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στο Στρασβούργο, στις 24 Ιουνίου 2013, στην Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα, με τα δύο κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα μόνο αντίτυπο, το οποίο θα κατατεθεί στα Αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και στα άλλα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Για το κείμενο στα αγγλικά βλέπε ΦΕΚ Α' 137/25.7.2018

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018