logo-print

Άρθρο 21 - Νόμος 4579/2018 - Τροποποίηση του π.δ. 1/2017 (Α΄ 2)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/12/2018

Κωδικοποιημένο
Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2017 η φράση «, Αυτοτελή Γραφεία και Γραμματείες,» αντικαθίσταται ως εξής «και Αυτοτελή Γραφεία,».

2. Το άρθρο 2 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «και των Γραφείων του Νομικού Συμβούλου και του Εισαγγελέα» αντικαθίστανται ως εξής «του Τμήματος Ελεγκτικού και του Γραφείου Εισαγγελέα».

β) Στην παράγραφο 2 μετά τις λέξεις «Ξένες Υπηρεσίες Πληροφοριών» προστίθενται τα εξής «, καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου».

γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών.Είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών από και με ηλεκτρονικά μέσα, την αξιολόγηση και πιστοποίηση διαβαθμισμένων συσκευών (κρυπτοσυσκευών) και αλγορίθμων, καθώς και την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα σε θέματα κρυπτασφάλειας.».

δ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων.Είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής και των δικτύων επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Μονάδων και άλλων συνεργαζόμενών φορέων.».

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 καταργείται.

β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι Προϊστάμενοι των Κλιμακίων των Περιφερειακών Μονάδων εξομοιώνονται με Προϊσταμένους Αυτοτελών Γραφείων».

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 1/2017 μετά τη φράση «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» προστίθεται η φράση «Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό ή Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό».

5. Το άρθρο 44 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται ως εξής:

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή τον έτερο Υποδιοικητή, ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π. με αναπληρωτή μέλος του Α.Σ.Ε.Π., προτεινόμενα από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Υ.Π., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών της Ε.Υ.Π.».

β) Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Καταρτίζει το πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και καλεί να συμμετέχουν σε αυτές από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις των Πινάκων Κατάταξης της περίπτωσης η΄ αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων για κάθε Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα. Υποψήφιοι που κρίνονται ακατάλληλοι κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης, αποκλείονται από το διαγωνισμό και καλούνται οι αμέσως επόμενοι στον πίνακα κατάταξης μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των διοριστέων.».

γ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις: «που κρίθηκαν κατάλληλοι από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή».

δ) Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Καταρτίζει τους πίνακες διοριστέων και επιλαχόντων ανά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, βάσει των Πινάκων Κατάταξης και της κρίσης περί καταλληλότητας των υποψηφίων από τις προβλεπόμενες Επιτροπές της παραγράφου 3. Οι πίνακες υπογράφονται από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού και υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Υ.Π.».

ε) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μία ή περισσότερες Τριμελείς Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές προς διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων των υποψηφίων, οι οποίες αποτελούνται από αξιωματικούς Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) ή των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικότητας ψυχιάτρου ή ψυχολόγου, με ισάριθμους αναπληρωτές, κατόπιν πρότασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ., αντιστοίχως. Πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος αξιωματικός.».

Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚπολΔ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send