logo-print

Άρθρο 104 - Νόμος 4583/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2017/2399)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/12/2018

Υπό κωδικοποίηση

1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 η φράση «των άρθρων 57 ή 58 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ» αντικαθίσταται με τη φράση «των εσωτερικών άρθρων 57 ή 58 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015».

2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 η φράση «του άρθρου 104 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ» αντικαθίσταται με τη φράση «του εσωτερικού άρθρου 104 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015».

3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Οι ακόλουθες απαιτήσεις:

αα) Απαιτήσεις του Ταμείου Εξυγίανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 98 σε περίπτωση χρηματοδότησης με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου Εξυγίανσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

ββ) Απαιτήσεις από επιλέξιμες καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά το τμήμα που υπερβαίνουν το όριο κάλυψης κατά το άρθρο 9 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), όπως και από καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξιμες αν δεν είχαν γίνει μέσω υποκαταστημάτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ένωση.».

4. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 η φράση «με την έννοια της περίπτωσης β΄ παράγραφος 2 του άρθρου 2 και της περίπτωσης α΄ παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3746/2009» αντικαθίσταται με τη φράση «με την έννοια των άρθρων 12 και 13 του ν. 4370/2016».

5. Στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 η φράση «κατά την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3746/2009» αντικαθίσταται με τις λέξεις «κατά το άρθρο 9 του ν. 4370/2016».

6. Στην περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3746/2009, στις οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονται οι καταθέσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 3, 14, 15 της διάταξης αυτής» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4370/2016, στις οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονται οι καταθέσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της διάταξης αυτής».

7. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Όλες οι απαιτήσεις, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις ούτε είναι μειωμένης εξασφάλισης κατά την αντίστοιχη σύμβαση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαιτήσεις από δάνεια και άλλες πιστωτικές συμβάσεις, από χρεωστικά μέσα έκδοσης του πιστωτικού ιδρύματος, από συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή από παράγωγα. Η παρούσα περίπτωση δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεωστικά μέσα έκδοσης του πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες εμπίπτουν στην παράγραφο 1α. Η παρούσα περίπτωση δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις που απορρέουν από εγγυήσεις που έχουν δοθεί από το πιστωτικό ίδρυμα για χρεωστικά μέσα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1α, έκδοσης θυγατρικών του, ή για υβριδικούς τίτλους έκδοσης θυγατρικών του με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), είτε αυτές οι θυγατρικές εδρεύουν στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις τέτοιων θυγατρικών του πιστωτικού ιδρύματος, όταν αυτές οι απαιτήσεις απορρέουν από σύμβαση δανείου ή κατάθεσης με το πιστωτικό ίδρυμα, διά της οποίας συμβάσεως δανείζεται ή κατατίθεται στο πιστωτικό ίδρυμα το προϊόν της έκδοσης ομολογιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1α, ή υβριδικών τίτλων από αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση κατάθεσης τέτοιας θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυμα, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται στο τμήμα της κατάθεσης που δεν εμπίπτει στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου. Οι απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εμπίπτουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο ανωτέρω, κατατάσσονται ως κοινές απαιτήσεις χωρίς προνόμιο με την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Πτωχευτικού Κώδικα, εκτός εάν οι υποχρεώσεις της θυγατρικής από τα χρεωστικά μέσα ή τους υβριδικούς τίτλους έκδοσής της, και για τις οποίες έχει δοθεί εγγύηση ή έχει συναφθεί σύμβαση δανείου ή κατάθεσης με την έννοια του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου, είναι μειωμένης εξασφάλισης στην κατάταξη των υποχρεώσεων της ίδιας της θυγατρικής. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση οι απαιτήσεις κατά του πιστωτικού ιδρύματος που εμπίπτουν στο τρίτο και το τέταρτο εδάφιο είναι επίσης μειωμένης εξασφάλισης κατά τον ίδιο τρόπο.».

8. Στο άρθρο 145Α του ν. 4261/2014, προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1.α. Την προνομιακή κατάταξη της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 δεν έχουν απαιτήσεις από χρεωστικά μέσα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η αρχική συμβατική διάρκειά τους είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος,

β) δεν περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα και δεν είναι παράγωγα,

γ) τα σχετικά συμβατικά έγγραφα και, κατά περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο αναφέρουν ρητώς τη χαμηλότερη σειρά κατάταξης με την έννοια της παρούσας παραγράφου.

Τα χρεωστικά μέσα δεν θεωρούνται ότι περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα μόνο επειδή έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο που βασίζεται σε ευρέως χρησιμοποιούμενο επιτόκιο αναφοράς ή επειδή είναι εκφρασμένα σε αλλοδαπό νόμισμα.».

9. Απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και ενέπιπταν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014, όπως αυτό είχε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην ίδια σειρά και συντρέχουν με τις απαιτήσεις που γεννώνται μετά τη θέση του σε ισχύ και εμπίπτουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.