logo-print

Άρθρο 98 - Νόμος 4583/2018 - Τροποποίηση των άρθρων 77, 78 και 81 του ν. 4446/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/12/2018

Υπό κωδικοποίηση

1. Η παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα ΧΕ εκδίδονται με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π., σε δύο (2) αντίτυπα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», τα οποία παραμένουν στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία και στα οποία επισυνάπτονται όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και εξόφλησης. Σε περίπτωση διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων για τους οποίους απαιτείται η αποστολή πρωτότυπων δικαιολογητικών, στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία παραμένει το αντίγραφο συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο αντιγράφων των δικαιολογητικών.».

2. Το άρθρο 78 του ν. 4446/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Για τα ΧΕ απαιτείται, μετά την πληρωμή της δαπάνης, η αποστολή κάθε τρεις (3) μήνες, στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου (Υ.Ε.) του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, κατάστασης, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕ του προηγούμενου τριμήνου, ο αριθμός, το ποσό και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του ΧΕ, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και περιγραφή του και ο δευτερεύων διατάκτης προκειμένου για τα Επιτροπικά Εντάλματα (ΕΕ), με μια επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.

β. Ειδικά για τα ΧΕΠ απαιτείται, μετά την πληρωμή της δαπάνης, η αποστολή κάθε τρεις (3) μήνες στην αρμόδια Υ.Ε. του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, ξεχωριστής κατάστασης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕΠ του προηγούμενου τριμήνου, ο αριθμός, το ποσό και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του ΧΕΠ, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και περιγραφή του, καθώς και η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού, με μια επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.

γ. Για τα ΧΕ που εξοφλούνται μέσω της ΕΑΠ, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής.

2. Ειδικά κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, μετά τη λήξη των προθεσμιών έκδοσης των σχετικών συμψηφιστικών ΧΕ, απαιτείται η αποστολή στην αρμόδια Υ.Ε. του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, κατάστασης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕ (συμψηφιστικά ή προπληρωμής), η Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ), το ενάριθμο έργο και υποέργο, το ποσό ή τα ποσά των πληρωμών, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και περιγραφή του και η αιτιολογία έκδοσης με μία επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.

3. Οι καταστάσεις των προηγούμενων παραγράφων συντάσσονται σε δύο (2) αντίτυπα και παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρατά το ένα (1) αντίτυπο και επιστρέφει το δεύτερο στην αποστέλλουσα υπηρεσία αυθημερόν, με πράξη επί της κατάστασης που βεβαιώνει την παραλαβή της.

4.α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τη διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου, ζητεί από τις οικείες οικονομικές υπηρεσίες των ελεγχόμενων φορέων, τα πρωτότυπα ΧΕ, τα ΕΕ και τα συνημμένα σε αυτά δικαιολογητικά, που αφορούν τις κατά περίπτωση ελεγχόμενες δαπάνες.

β. Ειδικώς για τα ΧΕΠ, επί των οποίων ο διενεργούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατασταλτικός έλεγχος αφορά στο σύνολο των εν λόγω δαπανών, τόσο οι πρωτότυποι σχετικοί τίτλοι πληρωμής όσο και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στο σύνολό τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συνημμένα στην προβλεπόμενη κατάσταση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 81 του ν. 4446/ 2016, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Τα ΕΕ συντάσσονται σε τρία (3) αντίτυπα ειδικού εντύπου, ομοιόμορφου για όλα τα Υπουργεία, μονογράφονται και υπογράφονται από τα υπηρεσιακά όργανα της παραγράφου 8 του άρθρου 77.

3. Το πρώτο αντίτυπο, που θεωρείται ως πρωτότυπο του ΕΕ, αποστέλλεται στον δευτερεύοντα διατάκτη, το 11599 Τεύχος Α’ 212/18.12.2018 δεύτερο και τρίτο παραμένουν στην οικονομική υπηρεσία του φορέα που τα εκδίδει, για αποστολή στον φορέα που τυχόν διενεργήσει προβλεπόμενους ελέγχους και για το αρχείο της αντίστοιχα. Αν με την ίδια εντολή κατανέμονται πιστώσεις σε περισσότερους του ενός δευτερεύοντες διατάκτες, τα ανωτέρω αντίτυπα συνοδεύονται από αριθμημένο διανεμητικό πίνακα.».

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.