Άρθρο 65 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Στις περιπτώσεις που η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) λήγει από τις 15.1.2019 έως και τις 6.3.2019, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

2. Η δωδεκάμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη λήξη της.