Άρθρο 68 - Νόμος 4590/2019 - Νομικοί συνεργάτες της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3980/1959 (Α’ 194)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Η περίπτωση α’ του άρθρου 8 του ν. 4194/2013 (Α’208) περί Κώδικα Δικηγόρων ισχύει και για τους νομικούς συνεργάτες της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3980/1959, των οποίων το έργο δεν είναι ασυμβίβαστο, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, λογίζεται δε ως άσκηση αυτού. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τις 27.9.2013.

send