logo-print

Άρθρο 122 - Νόμος 4611/2019 - Εφαρμογή συστήματος ποσοστιαίων επιστροφών (rebate) από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τη Δημόσια Ασφάλιση για τα έτη 2006, 2007 και 2008 και ρύθμιση οφειλών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/05/2019

Υπό κωδικοποίηση
Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ

Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ

1. Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να αποδώσουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ποσοστιαία επιστροφή (rebate) τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της πραγματικής φαρμακευτικής δαπάνης, που εισέπραξαν άμεσα ή έμμεσα από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 για τη χορήγηση φαρμάκων από τους ασφαλισμένους τους.

2. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, καθορίζονται ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισμού της καθαρής φαρμακευτικής δαπάνης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόδοσης της επιστροφής της παραγράφου 1, ο τρόπος κατανομής του ποσού επιστροφής ανά φαρμακευτική εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως των ακόλουθων παραμέτρων:

α) της λιανικής τιμής του φαρμάκου για τα συγκεκριμένα έτη,

β) του συνόλου των πωλήσεων όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, ανά έτος και ανά φαρμακευτική εταιρεία,

γ) της τιμής αναφοράς και της ασφαλιστικής τιμής αποζημίωσης, όπως καθοριζόταν για τα ανωτέρω έτη,

δ) των υποχρεωτικών εκπτώσεων που εφαρμόσθηκαν και

ε) της συμμετοχής του ασφαλισμένου.

3. Ο ΕΟΠΥΥ καταλογίζει το ποσό επιστροφής της παραγράφου 1 προς κάθε φαρμακευτική εταιρεία και αυτό αποδίδεται είτε απευθείας με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ είτε μέσω συμψηφισμού του ποσού επιστροφής με αντίστοιχες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για προμήθεια φαρμάκων, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, με αναλογική εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31).

4. Οφειλές της παραγράφου 1 καταβάλλονται μέχρι και σε εκατόν είκοσι (120) συνεχείς, μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς τον ΕΟΠΥΥ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο αριθμός των δόσεων, η ελάχιστη μηνιαία καταβολή, η διαδικασία καταβολής, τυχόν συμψηφισμός κατά τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου Γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α’ 206) και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού επιστροφής του παρόντος άρθρου ή των δόσεων, αυτό εισπράττεται από τον ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ. Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωση καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση, με αναλογική εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4052/2012 (Α’ 41).

Ποσά rebate που εισπράχθηκαν για τα έτη 2006, 2007 και 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3457/2006 (Α’ 93) και της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3408/2005 (Α’ 272), αφαιρούνται από το αντίστοιχο ποσό καταλογισμού ανά έτος.

5. Απαιτήσεις από rebate φαρμακευτικών προϊόντων της περιόδου από 1.1.2009 έως 31.12.2011 περιέρχονται αυτοδίκαια στον ΕΟΠΥΥ ως δικαιούχο από τη δημοσίευση του παρόντος και δύνανται να ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ μέχρι και σε εκατόν είκοσι (120) συνεχείς, μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Οφειλές οι οποίες έχουν προκύψει βάσει των ως άνω απαιτήσεων, δεν έχουν εξοφληθεί και έχουν βεβαιωθεί ταμειακά στις οικείες Δ.Ο.Υ., καταβάλλονται μέχρι και σε εκατόν είκοσι (120) συνεχείς, μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς τον ΕΟΠΥΥ και την αποστολή από τον ΕΟΠΥΥ τίτλου διαγραφής υπολοίπου προς την οικεία Δ.Ο.Υ.. Χρηματικοί κατάλογοι που αφορούν στις προαναφερόμενες απαιτήσεις, έχουν αποσταλεί στις οικείς Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, επιστρέφονται στον ΕΟΠΥΥ και ρυθμίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη κατά τον ανωτέρω τρόπο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής των ως άνω οφειλών στη ρύθμιση, ο τρόπος υπολογισμού του καταβλητέου ποσού, η ελάχιστη μηνιαία καταβολή, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου. Οι λοιπές ως άνω απαιτήσεις που δεν ρυθμίζονται, εισπράττονται από τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ

Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015

ΜΑΡΙΑ - ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send