logo-print

Άρθρο 111 - Νόμος 4623/2019 - Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/08/2019

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΚΛΗΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

1. Η αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του κτηρίου «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» του Ολυμπιακού συγκροτήματος: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 9 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131), όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στον προαναφερόμενο νόμο από 7 Μαρτίου 2005 και με αριθμό 10 τοπογραφικό διάγραμμα, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών της και την κάλυψη των εν γένει αναγκών της ως άνω Γενικής Γραμματείας. Για την παράδοση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Στο κτίριο «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» του Ολυμπιακού συγκροτήματος: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, όπως εμφανίζεται στο από 7 Μαρτίου 2005 και με αριθμό 10 τοπογραφικό διάγραμμα, δύναται να στεγαστεί Δημόσια Υπηρεσία, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.»

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το Ίδρυμα εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Yφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εφεξής: Υπουργός). Όπου δε στον νόμο, αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».