logo-print

Άρθρο 164 - Νόμος 4635/2019 - Τροποποίηση του ν. 4478/2017 (Α΄ 91)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/10/2019

Υπό κωδικοποίηση
Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ανακριτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΑΚΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 4478/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. H Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθά το θύμα να κατανοεί και να γίνεται κατανοητό, από την πρώτη επαφή και σε κάθε περαιτέρω αναγκαία επικοινωνία του, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, καθώς και να κατανοεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρχές αυτές.

2. Σε κάθε επικοινωνία της με το θύμα, η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή, προφορικά ή γραπτά. Στις επικοινωνίες αυτές λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, ιδίως, η ηλικία, η ωριμότητα, οι πνευματικές και διανοητικές ικανότητες, το μορφωτικό επίπεδο, η γλωσσική επάρκεια, τυχόν προβλήματα ακοής ή όρασης ή τυχόν αναπηρία, καθώς και η έντονη συναισθηματική φόρτιση αυτού, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν την ικανότητά του να κατανοεί ή να γίνεται κατανοητό. Για αυτό το σκοπό διατίθεται οδηγός δικαιωμάτων διατυπωμένος στις πιο συχνά καθομιλούμενες γλώσσες, καθώς και στη γραφή Mπράιγ (Braille).».

2. Στον τίτλο του άρθρου 59 του ν. 4478/2017 μετά τις λέξεις «άρθρο 6» προστίθενται οι λέξεις «και 11 παρ. 3» και στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μετά τη λέξη «βουλεύματος» προστίθεται η φράση:

«, καθώς και το δικαίωμά του να λαμβάνει πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσει αν θα ζητήσει να επανεξετασθεί η απόφαση μη άσκησης δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

3. Μετά το άρθρο 63 του ν. 4478/2017 προστίθεται άρθρο 63Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 63Α

Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατασχέθηκαν κατά την ποινική διαδικασία και κρίθηκε ότι πρέπει να αποδοθούν στα θύματα, επιστρέφονται σε αυτά αμελλητί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.».

4. Στον τίτλο του άρθρου 65 του ν. 4478/2017 μετά τη λέξη «δράστη» τίθεται τελεία και προστίθενται οι λέξεις «Προστασία θυμάτων και οικείων τους» και οι λέξεις «άρθρο 19» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρα 18 και 19». Στο τέλος του ιδίου άρθρου προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της υπεράσπισης, τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και σε ειδικούς νόμους για την προστασία των θυμάτων από δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και εκφοβισμό, από τους κινδύνους ψυχικής, συναισθηματικής ή ψυχολογικής βλάβης, και για την προστασία της αξιοπρέπειας των θυμάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της κατάθεσής τους, καθώς και οι διαδικασίες για τη σωματική προστασία των θυμάτων μπορούν να εφαρμόζονται και για την προστασία των οικείων τους.».

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

send