logo-print

Άρθρο 198 - Νόμος 4635/2019 - Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4002/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/10/2019

Υπό κωδικοποίηση
O τόπος παροχής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 11

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής

Το άρθρο 47 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 47

Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου ή παιγνιομηχανημάτων

1. Κάθε πρόθεση διάθεσης ή απόκτησης μετοχών εταιρείας κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου ίση ή μεγαλύτερη με το δύο τοις εκατό (2%) του μετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικού δικαιώματος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π.. Με την επιφύλαξη της παραγράφου5 του άρθρου 46, κάθε σκοπούμενη διάθεση ή απόκτηση, η οποία συνεπάγεται άμεση ή έμμεση αλλαγή του ελέγχου της εταιρείας, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη. Διαθέσεις ή αποκτήσεις οι οποίες διενεργούνται κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν παρέχουν στον αποκτώντα δικαιώματα ψήφου ή καταβολής μερίσματος ή εν γένει δικαιώματα διοικητικού ή περιουσιακού χαρακτήρα από τις ανωτέρω αποκτήσεις.

2. Η απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικού δικαιώματος συνεπεία κληρονομικής διαδοχής γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευσή της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης συντρέχουν οι συνέπειες της παραγράφου 1.

3. Ο κάτοχος της άδειας «Διαδικτυακού στοιχήματος» ή/και «Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε νέο είδος «Διαδικτυακού στοιχήματος» ή/και «Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» που προτίθεται να διεξαγάγει, προκειμένου αυτό να λάβει προηγούμενη πιστοποίηση και να συμπεριληφθεί στην ισχύουσα άδεια.

4. Με τον Κανονισμό Παιγνίων ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων εφαρμόζονται οι σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

5. Ο κάτοχος της άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου υποχρεούται να αποθηκεύει σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα (διακομιστή server ή safe), τα δεδομένα που αφορούν τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τα παίγνια αυτά. Τα στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και από το σύνολο των αρμόδιων ελεγκτικών και δικαστικών αρχών, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

6. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και του δημόσιου συμφέροντος.

7. Με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

8. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να τηρούν τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων αδειοδότησης, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Η παράβαση των όρων συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send