logo-print

Άρθρο 199 - Νόμος 4635/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/10/2019

Υπό κωδικοποίηση
Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Εργατικό Ποινικό Δίκαιο

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 καταργείται.

2. Οι παράγραφοι 3 έως 11 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 αναριθμούνται σε παραγράφους 2 έως 10.

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 μετά την αναρίθμηση της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Βlack list), οι οποίοι διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε είδους προβλεπόμενων κυρώσεων από κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή. Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιμα, τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, ή/και τους νόμιμους εκπροσώπους, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου, εταίρους και μετόχους των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν στην Ελλάδα ή με οποιοδήποτε τρόπο να συμμετάσχουν σε αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα. Με τον Κανονισμό Παιγνίων ρυθμίζονται το χρονικό διάστημα διατήρησης της εγγραφής, οι προϋποθέσεις διαγραφής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.».

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ
send