logo-print

Άρθρο 117 - Νόμος 4636/2019 - Μεταβατικές Διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/11/2019

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

1. Από 1.12.2019, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, υπό την υφιστάμενη, προ της ψηφίσεως του παρόντος νόμου, σύνθεση, συνεχίζουν να λειτουργούν μόνο για την τήρηση των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Υπό τη σύνθεση αυτή, όλα τα μέλη των Επιτροπών, τακτικά και αναπληρωματικά, υποχρεούνται έως 29.02.2020, να έχουν διεκπεραιώσει το σύνολο των εκκρεμοτήτων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Προσφυγών και ειδικότερα να έχουν: α) συμμετάσχει στις διασκέψεις, επί του συνόλου των εκκρεμών υποθέσεων όλων των μελών κάθε Επιτροπής, β) να έχουν καταθέσει τυχόν μειοψηφούσες γνώμες, γ) να υπογράψουν για τη δημοσίευση των αποφάσεων και όπου αλλού αυτό απαιτείται και δ) να έχουν δημοσιεύσει το σύνολο των αποφάσεων επί των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί, για υποθέσεις υπό την, προ της ψηφίσεως του παρόντος νόμου, σύνθεση. Ο Πρόεδρος κάθε Ανεξάρτητης Επιτροπής, βεβαιώνει εγγράφως, ότι κάθε μέλος της Επιτροπής που συμμετείχε στις συνθέσεις αυτής έως 30.11.2019, τήρησε τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του και δημοσίευσε έως 29.2.2020 το σύνολο των αποφάσεων επί των υποθέσεων που του είχαν ανατεθεί. Επιπροσθέτως, για τα τρίτα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 116 του παρόντος, η μη τήρηση των ανωτέρω, συνιστά λόγο αποκλεισμού τους από την εφαρμογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Όσον αφορά τα μέλη δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι συμμετείχαν στις συνθέσεις των Επιτροπών Προσφυγών, των οποίων οι θητείες λήγουν, σε ενδιάμεσο χρονικό σημείο από την ψήφιση του νόμου και πριν την 01.12.2019, οι θητείες αυτές παρατείνονται αυτοδικαίως έως 30.11.2019 και περαιτέρω εντάσσονται στη διαδικασία ανανέωσης της θητείας τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 116 του παρόντος. β) Σε όσους δικαστικούς λειτουργούς της ανωτέρω κατηγορίας δεν ανανεωθεί η θητεία, αυτοί υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η αποζημίωση των μελών αυτών που αφορά στο χρονικό διάστημα από 1.12.2019 έως 29.2.2020, ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αποζημίωσης την οποία θα ελάμβαναν εάν συνέχιζαν να συμμετέχουν στις Επιτροπές και θα καταβληθεί στους δικαιούχους, μόνο μετά την έκδοση της βεβαίωσης του Προέδρου κάθε Επιτροπής, που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, γ) Όσον αφορά τα τρίτα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 116 του παρόντος, των οποίων οι θητείες λήγουν έως 31.12.2019, οι συμβάσεις αυτές παρατείνονται αυτοδικαίως έως 29.02.2020, με την υποχρέωση τήρησης των όρων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Από 01.12.2019 τα τρίτα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 116 του παρόντος νόμου, παύουν να συμμετέχουν στις συνθέσεις των προαναφερόμενων Επιτροπών, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι συμβάσεις των τρίτων μελών των ήδη εν λειτουργία, κατά τη ψήφιση του παρόντος νόμου, Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, λήγουν αυτοδικαίως την 29.02.2020. Στα μέλη αυτά δίδεται η δυνατότητα να συνάψουν με το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, από 01.03.2020 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την θέση του βοηθού εισηγητή «rapporteur». Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

5. Στις παραγράφους 7 και 10 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του άρθρου 116 του παρόντος νόμου, οι παραπομπές σε άρθρα νοούνται ως παραπομπές σε άρθρα του παρόντος νόμου.

Αστική Ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

send