logo-print

Άρθρο 9 - Νόμος 4684/2020 - Στήριξη ανέργων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/04/2020

Το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο έβδομο

Στήριξη ανέργων

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένωνασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2020, παρατείνεται για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της.

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παραγράφου 1 εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) και του άρθρου 44 του ν. 3986/ 2011 (Α΄ 152).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των παροχών της παραγράφου 1 και να ορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων.»